Blog

,

Rezultate concurs – Lector, poz. 61

Pe data de 25 ianuarie 2023 începând cu ora 9.00 a avut loc concursul (analiza dosarelor candidatului și prelegerea academică) pentru postul de lector universitar poziţia 61 din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

  1. candidat DRĂGAN LORIN MIRCEA

Rezultatele concursului au fost următoarele:

  1. candidat DRĂGAN LORIN MIRCEA
NoteAnaliza dosarului (60%)Prelegere academică (40%)
Medie probe9,6010

Nota finală a concursului

 

 

N= 0,6*9,60+0,4*10 = 9,76

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu:

5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, ca OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul să fie făcută de d-nul DRĂGAN LORIN MIRCEA, care a avut rezultatele cele mai bune în urma evaluării activităţii ştiinţifice şi profesionale şi a susţinerii probelor de concurs.

Comisia de concurs este formată din:

Preşedinte:

Prof. dr. Valentin NIŢĂ

Membri:
Prof. dr. Adriana PRODAN
Prof. dr. Gina Ionela BUTNARU
Conf. dr. Nicoleta DOSPINESCU
Conf. dr. Mirela ŞTEFĂNICĂ

26.01.2023

Preşedinte de comisie

Profesor doctor Valentin Niţă