Blog

,

Proba practică – Asistent univ. poz. 87

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

 

 A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 87 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, a stabilit subiectul probei practice care va fi susţinută joi, 26 ianuarie 2023, începând cu ora 12, în sala B 503:

De la bilanț la cont: exemplificarea trecerii de la egalitățile bilanțiere la egalitățile contabile

 

Afisat,
24 ianuarie 2023

Preşedintele Comisiei de Concurs,
Prof . univ. dr.  Iuliana Eugenia GEORGESCU

Membri:
Prof . univ. dr.  Costel Istrate
Conf . univ. dr. Constantin Toma
Conf . univ. dr. Maria Carmen Huian
Prof . univ. dr. Mihai Carp