Blog

,

Prelegere academică – Profesor, poz. 9

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

A N U N Ţ

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziţia 9 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută – Miercuri, 25 ianuarie 2023, începând cu ora 10:30, Sala de Consiliu a FEAA:

Inflația – fenomen monetar”

Preşedintele Comisiei de Concurs,
Prof . univ. dr. Andreea-Oana Iacobuță-Mihăiță

Afișat 23 ianuarie 2023, ora 10:30