Blog

,

Prelegere academică – Profesor, poz. 22

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziţia 22 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută Miercuri, 25 Ianuarie 2023, ora 11, în sala B 502:

“Ameninţări de securitate informaţională în organizaţiile contemporane”

 

Afişat,

23 Ianuarie 2023, ora 11:00

Preşedintele Comisiei de Concurs,

Prof . univ. dr.  Mircea GEORGESCU