Blog

,

Prelegere academică – Profesor, poz. 15

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 

 

Concurs pentru postul de : Profesor universitar nr. 15 – Anul univ.2022-2023

Tema prelegerii academice

 

Miercuri, 25 ianuarie 2023, la ora 12:00, va avea loc în sala B618, corp B, prelegerea academică cu tema Analiza multivariată a varianței MANOVA. Considerente practice şi metodologice de utilizare în cercetarea explicativă de tip cauză-efect, parte a probelor de concurs pentru ocuparea postului de Profesor, poz. 15 din statul de funcțiuni al Departamentului MMAA.

 

Bibliografia pentru această probă este următoarea:

  1. Datculescu P. (2006), Cercetarea de marketing: Cum pătrunzi în mintea consumatorului, cum măsori şi cum analizezi informaţia, Brandbuilders, Bucureşti.
  2. Munteanu C., Maxim E., Sasu C., Prutianu Ș., Zaiț A., Manolică A., Jijie T., Monoranu A., (2008), Marketing. Principii, Practici, Orizonturi, Editura Sedcom Libris, Iași, România.
  3. Saunders M., Lewis P., Thornhill A. (2009), Research Methods for Business Students, 5th edition, Editura Person Education Limited, Essex, England.

 

 

Afişat,

23.01.2023. ora 12:00                                                            

Președinte comisie,

Prof.univ.dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN