Blog

,

Prelegere academică – Lector, poz. 45

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică

 

ANUNŢ

 

Comisia de concurs numită pentru ocuparea postului de LECTOR, poziția 45 din Statul de funcții al Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică aduce la cunoștința candidaților că prelegerea academică se va desfășura miercuri, 25 ianuarie 2023, ora 13.00, în Sala C810.

Tema prelegerii

„Starea de eșec a firmei și fundamentarea deciziei în caz de faliment”

Informații despre post:
Management financiar; Finanțe

Comisia :

Președinte:

  1. Conf. dr. Bogdan Gabriel ZUGRAVU, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Membri:

  1. Prof. dr. Mihaela ONOFREI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  2. Prof. dr. Bogdan Narcis FÎRŢESCU, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  3. Prof. dr. Sorin Gabriel ANTON, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  4. Conf. dr. Iulian Romeo IHNATOV, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Membri supleanți:

  1. Prof. dr. Angela ROMAN, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  2. Prof. dr. Sebastian LAZĂR, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

 

Informațiile despre concurs, metodologie și tematică au fost afișate pe pagina web a Universității, link: https://www.uaic.ro/angajari_uaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-semestrul-i-2022-2023/

 

Data afişarii,
23 ianuarie 2023

Președintele comisiei de concurs,
Conf. univ.dr. Bogdan Gabriel ZUGRAVU