Blog

,

Prelegere academică – Lector, poz. 35

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

 

A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 35, perioadă nedeterminată, din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută JOI, 26 ianuarie 2023, ora 10.30, în sala B311:

“English for Marketing. Advertising and Persuasive Language”

 

Preşedintele Comisiei de Concurs,
Conf .univ.dr.  Elena CIORTESCU

Afișat 24 ianuarie 2023, ora 10:30