Blog

,

Prelegere academică – Conferenţiar, poz. 37

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

Concurs pentru postul de : Conferențiar universitar nr. 37

Anul univ.2022-2023

Tema prelegerii academice

Miercuri, 25 ianuarie 2023, la ora 10:30, va avea loc în sala B618, corp B, prelegerea academică cu tema Modelul SECI de creare și utilizare a cunoștințelor în organizații: fundamente teoretice și implicații manageriale, parte a probelor de concurs pentru ocuparea postului de Conferențiar, poz. 37 din statul de funcțiuni al Departamentului MMAA.

Bibliografia pentru această probă este următoarea:

  1. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press Inc., New York – cap. 3. Theory of Organizational Knowledge Creation
  2. Little, S., Quintas, P., Ray, T. (ed.) (2002) Managing Knowledge. An essential reader, Sage Publication Ltd. London – cap 3. SECI, BA and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation
  3. Brătianu, C. (2011) Knowledge and Intellectual Capital, Ed. Business Excelence: capitolul : Organizational knowledge creation
  4. Brătianu, C. (2015) Organizational Knowledge Dynamics: Managing Knowledge Creation, Acquisition, Sharing, and Transformation, IGI Global, Hershey PA: capitolul 5. Knowledge Dynamics

Afişat, 23.01.2023

Președinte comisie,
Prof.univ.dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN