Blog

,

Prelegere academică – Conferenţiar, poz. 22

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

 

A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziţia 22 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută MIERCURI, 25 ianuarie 2023, ora 10.30, în sala B311:

Intercultural Communication Theories: from E.T Hall (1959) to Erin Meyer (2020)

 

Preşedintele Comisiei de Concurs,

Conf . univ. dr.  Elena CIORTESCU

Afișat 23 ianuarie 2023, ora 10:30