Blog

,

Prelegere academică – Conferenţiar, poz. 20

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

A N U N Ţ

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziţia 20 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută – Miercuri, 25 ianuarie 2023, începând cu ora 10:30, Sala B310:

 

Communication d’affaires: analyser une publicité française du point de vue linguistique, graphique et de l’image

 

Preşedintele Comisiei de Concurs,
Prof . univ. dr. Cristian Popescu

Afișat 23 ianuarie 2023, ora 10:30