Mioara Borza

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Iniţierea şi administrarea afacerilor în domeniul agroalimentar/ Initiation and Administration of Agri-food Businesses
Evaluari rurale/ Rural Assessments

Domenii de interes / Areas of interest

Evaluarea întreprinderilor/ Company Evaluation
Economia mediului / Environmental Economy
Proiecte economice – aplicaţii/ Economic projects – Applications

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA
Stay in Touch