Statistică şi Actuariat în Asigurări şi Sănătate

Tutori
Prof. dr. Carmen Pintilescu
Conf. dr. Viorica Chirilă

Discipline prealabile
Bazele statisticii, Econometrie

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Modelare (Serii de timp, Modele de durată, Econometria variabilelor calitative)
  Statistică (Teoria sondajelor, Analiza datelor, Analiza varianţei)
  Limba franceză 1
  Economia asigurărilor şi sănătăţii 1 (Economia sănătăţii, Economia asigurărilor de bunuri, Matematici actuariale în asigurări de bunuri şi sănătate)
  Informatică 1 (Baze de date 1, Programare SAS, SPSS)
  Risc şi decizie (Economia deciziei, Gestiunea portofoliilor şi riscurilor, Matematici financiare)
  Statistică şi modelare (Statistică aplicată, Metode de simulare, Procese stochastice)
  Practici profesionale (Limba franceză, Iniţiere în metodologia cercetării)
  Economia asigurărilor şi sănătăţii 2 (Economia sănătăţii, Economia asigurărilor de persoane, Demografie şi epidemiologie, Matematici actuariale în asigurări de persoane)
  Informatică 2 (Baze de date 2, Algoritmi, Software statistic SAS)

 • Discipline obligatorii
  Programare şi informatică decizională (Sisteme informaţionale decizionale, Programare avansata SAS, Calcul actuarial VBA)
  Statistică avansată 2 (Modele liniare generalizate, Estimare neparametrică)
  Practici profesionale 3 (Managementul instituţiilor de asigurări, Managementul instituţiilor de sănătate)
  Contabilitate şi sisteme informaţionale (Analiza bilanţului; Sisteme informaţionale în sănătate)
  Evaluarea şi gestiunea riscului (Teoria economică a riscului, Teorii stochastice financiare, Actuariat non-viaţă)
  Stagiu practic 1 sau Proiect de cercetare
  Stagiu practic 2 sau Proiect de cercetare
  Stagiu practic 3 sau Proiect de cercetare
 • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2016/2018

Programul a fost realizat prin colaborarea dintre FEAA și IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers) din Niort, Franţa, institut dezvoltat în cadrul Universite de Poitiers, în parteneriat cu marile companii de asigurări din Franţa. Absolvenţii SAAS pot primi, în anumite condiții, diplomă de studii dublă, din partea universităţii din Iaşi şi a celei din Poitiers. Studenţii români şi francezi care doresc diplomă dublă trebuie să se înmatriculeze la ambele Universităţi. În ambele centre universitare, activităţile didactice sunt susţinute de profesori şi profesionişti români şi francezi.

Cursurile vizează metodele cantitative şi instrumentele software (SPSS, SAS) folosite în operaţiunile companiilor de asigurări şi ale instituţiilor de sănătate, precum şi secţiuni generoase dedicate informaticii (baze de date, Visual Basic), managementului proiectelor şi al organizaţiilor de profil etc. Studenţii români pot studia în Franţa de la un semestru până la întregul program de studii. Programul include un stagiu de un semestru în companiile de asigurări franceze.

Stagiul de practică din semestrul IV se finalizează cu un raport care cuprinde rezultatele activităţii practice şi de cercetare desfăşurate.

Program cu diplomă dublă Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România Universitatea din Poitiers, Franţa (IRIAF, Niort)