Negocieri, relații publice

Tutori
Prof. dr. Adriana Manolică
Conf. dr. Claudia Stoian

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Antreprenoriat
Marketing personal
Relaţii publice
Comportament organizaţional
Comunicare organizaţională
Discipline opționale – cinci discipline din pachet
Contabilitate pentru afaceri
Informatica pentru afaceri
Finanțele afacerilor
Managementul organizaţiilor
Marketing operaţional şi strategic
Economie
Statistica pentru afaceri
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Analiza calitativă de marketing
Tehnici de negociere
Negocieri internaţionale
Comunicare managerială internaţională
Marketing relaţional
Cercetarea comportamentului consumatorului
Comunicare on-line
Strategii de marketing internaţional
Proiect de specialitate
Practica
[/restab][/restabs]


Misiunea programului

Programul de master Negocieri – Relaţii publice are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior din ciclul II de studii în domeniul negocierilor şi relaţiilor publice şi asigurarea dezvoltării unor abilităţi practice care să permit absolvenţilor accesul pe această piaţă foarte actuală.

Obiectivele programului de master Negocieri – Relaţii publice sunt:
• Crearea unor abilităţi şi deprinderi practice care sa le permită absolvenţilor integrarea corespunzătoare pe piaţa muncii;
• Asigurarea unor competenţe care să certifice absolvenţilor nivelul de calificare atins în domeniul negocierilor şi al relaţiilor publice;
• Evidenţierea rolului comunicării economice şi a limbajului economic în formarea şi dezvoltarea profesională;
• Promovarea domeniului negocierilor şi relaţiilor publice şi consolidarea prestigiului acestuia în societate.

Absolvenţii masteratului în Negocieri – Relaţii publice vor putea lucra în orice domeniu care se confruntă cu negocieri şi acţiuni de relaţii publice (antreprenori, sales manageri, area sales manageri, team leaders, account management, PR, middle & top management). Profesioniştii din domenii precum asigurări, FMCG, retail, B2B, banking, servicii, juridic vor putea derula afacerile cu mai multă competenţă prin însuşirea celor mai noi cunoştinţe în domeniu.

Programul de pregătire va privilegia acumularea cunoştinţelor privind cercetarea în domeniul negocierilor şi relaţiilor publice, ceea ce va face accesibile posturile din companiile de consultanţă în afaceri, dar şi posturile din cercetarea universitară.

Adresează-ne o intrebare
Loading...