Management turistic şi hotelier

Tutori
Prof. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei
Conf. dr. Bogdan Anastasiei

Discipline prealabile
Management, Marketing

Plan de învățământ

  • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2017/2019

Programul de master în Management Turistic și Hotelier își propune să ofere oportunități licențiaților în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor în principal, a celorlalte programe de studii specifice domeniului de studii Administrarea Afacerilor, a specializărilor domeniului fundamental Științe Economice, precum și a oricărui licențiat al învățământului superior (care a parcurs cele două discipline prealabile), care doresc o carieră managerială în industria turismului și a cazării, permițându-le studenților să-și dezvolte acele abilități intelectuale, vocaționale și personale specifice acestei cariere.

Obiective: cunoașterea problemelor contemporane referitoare la managementul turismului și al cazării; oferirea posibilității dezvoltării personale, intelectuale și profesionale, precum și înțelegerea elementelor specifice turismului, tendințele, caracteristicile și tehnicile de gestiune; oferirea cunoștintelor tehnice și mijloacelor necesare dezvoltării și elaborării planu-lui strategic al unei destinații turistice cu scopul maximizării performanței activității turistice; analiza, evaluarea și oferirea de soluții pentru probleme manageriale complexe; cunoașterea turismului internațional, inclusiv dimensiunile interculturale și o abordare critică a teoriei dezvoltării turismului; analiza factorilor de influență a cererii turistice, precum și a relației dintre turism și dezvoltare economică.