Managementul resurselor umane

Tutori
Conf. dr. Irina Manolescu
Lect. dr. Cătălin Clipa

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Managementul resurselor umane
  Cercetare calitativă în MRU
  Comunicare organizaţională
  Managementul proiectelor
  Comportament organizational
  Etica si integritate academica
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în limbă străină 1
  Comunicare interculturală în limbă străină 2
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Discipline obligatorii
  Management strategic al resurselor umane
  Metode cantitative în MRU
  Leadership
  Diagnostic organizaţional
  Managementul recompenselor
  Proiect de specialitate – Diagnoza in MRU
  Practica
  Discipline opționale – o disciplină din pachet
  Dezvoltarea resurselor umane
  Tehnici de negociere
  Discipline opționale – o disciplină din pachet
  Managementul conflictelor
  Etica afacerilor
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)


Misiune
Programul de master Managementul Resurselor Umane are misiunea de a satisface nevoile de formare de competenţe şi de acumulare de cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul managementului resurselor umane, necesare specialiştilor care doresc să activeze în organizaţii pe această direcţie. Motivaţia formării practicienilor în domeniul managementului resurselor umane este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei muncii europene şi globale.

Calificări
• responsabil resurse umane;
• manager resurse umane;
• analist post;
• formator;
• administrator salarii;
• evaluator resurse umane;
• specialist în recrutare şi selecţie.

Aplicabilitatea generală în companii şi instituţii a cunoştinţelor din domeniul managementului resurselor umane face ca absolvenţii să aibă la dispoziţie o plajă extrem de vastă de tipuri de organizaţii în care să îşi poată valorifica cunoştinţele acumulate, fie ele societăţi comerciale sau instituţii publice.