Managementul proiectelor

Tutori
Prof. dr. Dumitru Oprea
Prof. dr. Gabriela Meşniţă

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Managementul costurilor proeictelor
  Comunicare organizaţională
  Dreptul afacerilor
  Managementul proiectelor
  Software pentru managementul proiectelor
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
 • Discipline obligatorii
  Creativitate şi inovare în managementul proiectelor
  Agile Project Management
  Managementul calităţii
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Managementul achiziţiilor
  Proiect de cercetare
  Practică
  Managementul riscurilor proiectelor
  Managementul evenimentelor speciale
  Evaluarea și auditul proiectelor

Programul de master Managementul Proiectelor are ca misiune crearea competenţelor şi abilităţilor necesare persoanelor care doresc să activeze în toate etapele proiectelor: concepere, planificare, implementare, evaluare, auditare.

Motivaţia formării în domeniul managementului proiectelor este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine, a organizaţiilor non-guvernametale şi a instituţiilor publice, care au conştientizat necesitatea deținerii competenţelor pentru a înfrunta provocările domeniului.

Interdisciplinaritatea masterului permite accesul la toate funcţiile specifice managementului de proiecte. Se deschid, astfel, perspective de lucru în diverse sectoare de activitate: industrie, distribuţie, servicii, consultanţă, cercetare-dezvoltare, educaţie, administraţie publică, activităţi non-guvernamentale etc.

Masterul Managementul Proiectelor pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor de manager de proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic, evaluator, auditor, consultant etc.

Obiectivele masterului:

• Formarea competenţelor personale şi profesionale în toate procesele managementului de proiecte;
• Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de leader, într-un context local şi global;
• Formarea deprinderilor pentru abordări strategice în conceperea, planificarea, evaluarea şi implementarea proiectelor;
• Crearea abilităţilor pentru o comunicare efectivă la nivel de echipă şi în mediul organizaţional;
• Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona resursele, indiferent de natura lor, în cadrul unui proiect;
• Asumarea responsabilităţii.

“Când ai o idee, ai un vis, vrei să rezolvi o problemă trebuie să cauţi soluţia, să îţi propui ţinte şi să parcurgi o serie de paşi. Nu te abaţi decât dacă trebuie. Vrei cele mai bune decizii pentru cele mai bune rezultate. Un posibil parcurs ar fi Managementul Proiectelor.”

Prof. univ. dr. Dumitru OPREA