Marketing şi comunicare în afaceri

Tutori
Prof. dr. Ştefan Prutianu
Lect. dr. Adrian Monoranu

Discipline prealabile
Marketing, Comunicare

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Analiză calitativă de marketing
Comunicare organizaţională
Managementul vânzărilor
Publicitate
Relaţii publice
Strategii de preţ
Strategii de produs
Tehnici de negociere
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Distribuţie
Limba engleză avansată pentru afaceri
Marketing digital
Psihologia consumatorului
Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
Discipline opționale
Analiză financiară / Managementul proiectelor
Comunicare interculturală / Inteligenţă economică
Marketing experiential / Stagiu organizational
[/restab][/restabs]

  • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2017/2019

Programul de master Marketing şi Comunicare în Afaceri se adresează:

• absolvenţilor licențiați în domeniul fundamental Științe Economice care provin din universități acreditate;
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Marketing;
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate, persoane care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică;
• persoanelor care dețin o diplomă de licență și doresc să continue studiile prin programe doctorale sau alte programe de cercetare;

Programul de studiu Marketing şi Comunicare în Afaceri pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor care presupun comunicare extra şi intraorganizaţională (Publicitate, PR, Promoţii, Vânzări, Resurse Umane, aplicaţii informatice şi interculturale).

Studenţii au posibilitatea formării în cadrul programelor de schimburi studenţeşti, prin:

• stagii de studiu în străinătate;
• stagii de practică în firme specializate din străinătate;
• vizite de studiu şi schimburi de experienţă;
• participare la cursuri şi prelegeri susţinute în România de către profesori din universităţi străine;
• programe de colaborare stabilite între Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi universităţile europene partenere.

Adresează-ne o intrebare
Loading...