Finanţe – asigurări

Tutori
Conf. dr. Bogdan Zugravu
Conf. dr. Sebastian Lazăr

Discipline prealabile
Economie

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Gestiunea financiară a instituţiilor publice
Audit intern I (Concepte, planificare şi standarde)
Gestiunea riscurilor
Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
Evaluarea întreprinderii
Finanţe publice europene
Modelare pe piaţa financiară
Finanţarea dezvoltării imobiliare
Asigurări de bunuri şi persoane
Discipline opționale
Politici monetare
Asigurari sociale
Discipline facultative
Introducere în cercetare
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Audit intern II (Misiuni de audit)
Politici financiare publice
Preţuri şi concurenţa
Sisteme fiscale comparate
Fiscalitate şi strategii de afaceri
Sisteme moderne de asigurări
Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
Practica
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
Discipline opționale
Procedura fiscală
Metode de cercetare în finanţe
[/restab][/restabs]

 • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2017/2019

 • SINERGIE ÎN ACȚIUNE

  Programul de master se adresează absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe – Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de studii de licenţă (economice sau de altă natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei profesionale. El oferă educaţie avansată de specialitate în domeniul financiar, asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi echilibrată a carierelor profesionale şi conferind valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie. Absolvenţii FA au perspective certe de integrare pe piaţa muncii, susţinute de competenţele dobândite ce oferă posibilitatea angajării atat in sectorul public, cât și în cel privat. Din acest punct de vedere, FA MASTER oferă un avantaj competitiv greu de egalat.

  Competențe:

  • utilizarea de metode si tehnici financiare, adoptarea de decizii si executarea de operațiuni complexe;
  • analiza, evaluarea, elaborarea de proiecte şi strategii financiare;
  • previzionarea, măsurarea şi gestiunea riscurilor financiare în diferitele organizații;
  • gestiunea şi optimizarea portofoliilor de produse financiare şi de asigurări;
  • gestiunea şi optimizarea activităţii financiare a instituţiilor publice;
  • planificarea şi coordonarea activităților fiscale, de control şi audit.

   

  Adresează-ne o intrebare
  Loading...