Economie şi dreptul afacerilor

Tutori
Prof. dr. Gabriel Mursa
Conf. dr. Laura Maxim

Discipline prealabile
Microeconomie, Macroeconomie

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Microeconomie aplicată
Analiza economică a dreptului
Economie instituțională
Macroeconomie aplicată
Drept societar
Piaţa muncii
Practica
Evaluarea activelor
Firme internationale
Discipline opționale
Limba engleza
Limba germana
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Instituţia falimentului
Dreptul european al afacerilor
Mediul european al afacerilor
Economie financiara
Finantarea afacerilor pe piata europeana
Comportament uman si medii economice
Drept fiscal european
Economie fiscală
Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertaţiei
Discipline opționale
Comunicare și relații publice
Prejudicii și remedii contractuale
[/restab][/restabs]


Obiective generale:

 • Formarea unor specialişti cu o temeinică pregatire teoretică şi doctrinară, capabili să cunoască cele mai noi tendinţe pe plan internaţional în domeniul lor de activitate;
 • Conştientizarea necesităţii ca legiuitorul să ia în considerare costurile economice şi beneficiile atunci când elaborează şi aplică legislaţia.

Obiective specifice:

 • Asigurarea capacităţilor specifice de cunoaştere, a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare în domeniile economiei şi dreptului;
 • Formarea abilităţilor, deprinderilor sau competentelor necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a atribuţiilor locului de muncă unde îşi vor desfăşura activitatea practică sau activitatea de cercetare;
 • Cunoaşterea temeinică a structurilor judiciare şi a efectelor lor economice pentru a asigura absolventului capacitatea de a contribui eficient la creşterea cotei de piaţă şi la dezvoltarea noilor pieţe ale companiei unde va fi angajat;
 • Întelegerea faptului că extinderea sferei afacerilor în mediul internaţional necesită cooperarea între economişti şi jurişti pe un teren suficient de bine cunoscut şi înţeles;
 • Formarea abilităţilor necesare profesioniştilor din domeniile economiei şi dreptului pentru a comunica şi lucra împreună, ca o echipă;
 • Formarea capacităţii de a realiza aşa numitele „analize ale impactului reglementării” (regulatory impact analyses) înainte ca noile reguli să fie introduse, conform recomandarilor OECD;
 • Dezvoltarea potenţialului de predicţie ex-ante şi de măsurare ex-post a consecinţelor economice ale reglementărilor legale;
 • Înţelegerea funcţiilor şi efectelor regulilor legale în procesul elaborării aranjamentelor contractuale şi instituţionale;
 • Mai buna înţelegere a interacţiunii dintre drept şi economie pentru a crea premisele îmbunătăţirii calitătii sistemului legal şi, pe această cale, a creşterii eficienţei legii.
Adresează-ne o intrebare
Loading...