Data Mining

Tutori
Prof. dr. Dănuţ Jemna
Conf. dr. Ciprian Turtureanu

Discipline prealabile
Bazele statisticii sau Econometrie, Instrumente Software pentru afaceri sau Matematică

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Calitatea și validarea datelor
Tabelare și data visualisation
Logica BD în aplicații pentru afaceri
Introducere în R
Metodologia cercetării
Analiza cluster și ierarhizare
Arbori de decizie
Discipline opționale
Administrare BD
Depozite de date
Big Data
Discipline facultative
Probabilități și statistică matematică
Programare 1
Introducere în Data Mining
Fundamente ale cercetării statistice și econometrice
Cercetări operaționale
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Rețele neurale
Regresie multiplă. Analiza varianței și covarianței
Regresie logistică
Stagiu de cercetare. Documentare și disertația de masterat
Statistică bayesiană
Modele cu ecuații structurale
Scalare și analiză conjoint
Practica
Discipline opționale
Metode Kernel si recunoasterea tiparelor
Prelucrarea statistica a datelor text
Discipline facultative
Sondaje
Programare II
Statistică spațială
Dezvoltarea site-urilor web
[/restab][/restabs]

 • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2017/2019

 • Nevoia de specialiști capabili să creeze și să gestioneze baze mari de date, să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice și să ofere suport pentru luarea deciziilor este subliniată de un număr tot mai mare de voci competente în spațiul public. Concepte precum Big Data, Data Analyst, Data Scientist, Data Mining sunt în atenția specialiștilor din universități, instituții de cercetări și companii. Într-un context în care puterea computerelor crește exponențial, bazele de date sunt tot mai mari și mai complexe, se definește tot mai clar profilul unui specialist cu competențe mixte din zona statisticii și informaticii capabil să lucreze în condițiile noi și dinamice ale pieței globale.

  Obiective specifice ale programului

  – Pregătirea de specialiști de vârf capabili de a:

  • elabora și implementa baze de date și strategii de depozitare a datelor;
  • gestiona structura și calitatea datelor relevante pentru o organizație, pentru a spori valoarea acestora;
  • evalua metodele și instrumentele adecvate pentru analiza datelor în contexte organizaționale specifice;
  • aplica metodele avansate de analiză a datelor într-o varietate de medii organizaționale;
  • construi modele de analiză și modele predictive folosind instrumente adecvate.

  – Formarea continuă a angajaților pentru a îmbunătăți experiența practică dintr-o organizație prin utilizarea metodelor de analiză a datelor și pachetele program specializate
  – Dezvoltarea cercetării din domeniul Data Mining

  Absolvenţii acestui program pot lucra în: Firme de cercetare de piață; Firme de servicii (outsourcing); Firme IT; Firme Social media; Instituţii financiar-bancare; Instituţii de sănătate; Centre de cercetare din sectorul privat şi public; Cabinete de consultanţă; Companii etc.

  Adresează-ne o intrebare
  Loading...