Data Mining

Tutori
Prof. dr. Dănuţ Jemna
Conf. dr. Ciprian Turtureanu

Discipline prealabile
Bazele statisticii sau Econometrie, Instrumente Software pentru afaceri sau Matematică

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Calitatea și validarea datelor
  Tabelare și data visualisation
  Logica BD în aplicații pentru afaceri
  Introducere în R
  Metodologia cercetării
  Analiza cluster și ierarhizare
  Arbori de decizie
  Discipline opționale
  Administrare BD
  Depozite de date
  Big Data
  Discipline facultative
  Programare și informatică decizională
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Discipline obligatorii
  Rețele neurale
  Regresie multiplă. Analiza varianței și covarianței
  Regresie logistică
  Stagiu de cercetare. Documentare și disertația de masterat
  Statistică bayesiană
  Modele cu ecuații structurale
  Scalare și analiză conjoint
  Practica
  Discipline opționale
  Metode Kernel si recunoasterea tiparelor
  Prelucrarea statistica a datelor text
  Discipline facultative
  Sondaje
  Programare II
  Statistică spațială
  Dezvoltarea site-urilor web
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)


Nevoia de specialiști capabili să creeze și să gestioneze baze mari de date, să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice și să ofere suport pentru luarea deciziilor este subliniată de un număr tot mai mare de voci competente în spațiul public. Concepte precum Big Data, Data Analyst, Data Scientist, Data Mining sunt în atenția specialiștilor din universități, instituții de cercetări și companii. Într-un context în care puterea computerelor crește exponențial, bazele de date sunt tot mai mari și mai complexe, se definește tot mai clar profilul unui specialist cu competențe mixte din zona statisticii și informaticii capabil să lucreze în condițiile noi și dinamice ale pieței globale.

Obiective specifice ale programului

– Pregătirea de specialiști de vârf capabili de a:

 • elabora și implementa baze de date și strategii de depozitare a datelor;
 • gestiona structura și calitatea datelor relevante pentru o organizație, pentru a spori valoarea acestora;
 • evalua metodele și instrumentele adecvate pentru analiza datelor în contexte organizaționale specifice;
 • aplica metodele avansate de analiză a datelor într-o varietate de medii organizaționale;
 • construi modele de analiză și modele predictive folosind instrumente adecvate.

– Formarea continuă a angajaților pentru a îmbunătăți experiența practică dintr-o organizație prin utilizarea metodelor de analiză a datelor și pachetele program specializate
– Dezvoltarea cercetării din domeniul Data Mining

Absolvenţii acestui program pot lucra în: Firme de cercetare de piață; Firme de servicii (outsourcing); Firme IT; Firme Social media; Instituţii financiar-bancare; Instituţii de sănătate; Centre de cercetare din sectorul privat şi public; Cabinete de consultanţă; Companii etc.