Contabilitate, expertiză şi audit

Tutori
Prof. dr. Costel Istrate
Conf. dr. Leontina Păvăloaia

Discipline prealabile
Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Control şi audit intern, Gestiunea financiar-contabila a întreprinderii.

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Bazele auditului financiar şi expertiză contabilă
Contabilitate financiară aprofundată
IAS/IFRS în contabilitatea curentă
Diagnostic financiar-contabil
Managementul proiectelor
Contabilitate de gestiune aprofundată
Metodologia auditului financiar
Concepte şi teorii de evaluare în afaceri
Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale
Sisteme contabile comparate
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Contabilitatea grupurilor de întreprinderi
Practică 1
Discipline opționale – două discipline din pachet
Raportări financiar contabile
Contabilitatea mediului
Doctrină şi deontologie în profesia contabilă
Contabilitatea organizaţiilor financiare nebancare
Discipline opționale – două discipline din pachet
Control de gestiune
Norme de audit financiar
Diagnostic economic
Contabilitatea în turism şi servicii
Discipline opționale – o disciplină din pachet
Contabilitate naţională
Performanţă şi risc în afaceri
Auditul sistemelor informaţionale
Contabilitate digital
Discipline opționale – două discipline din pachet
Legislaţie fiscal
Drept societar
Management financiar
Discipline opționale – o disciplină din pachet
Practică 2
Stagiu de cercetare
[/restab][/restabs]

  • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2017/2019

Masterul de Contabilitate, expertiză şi audit (CEA) se adresează absolvenţilor unei filiere de licenţă cu specific de contabilitate. Prin acest master ne propunem să completăm cu noţiuni aprofundate pregătirea de contabilitate, audit, analiză şi diagnostic cu care studenţii noştri vin de la programele de licenţă şi/sau din practica specifică. Diploma oferită de masterul CEA este recunoscută, prin protocoale, de două organizaţii profesionale importante din România: CECCAR şi CAFR. Absolvenţilor CEA li se echivalează accesul la profesiile de expert contabil şi de auditor.

Obiectivele specifice ale masterului CEA se concretizează în:

  • transmiterea de cunoştinţe aprofundate şi formarea de abilităţi pentru derularea de misiuni de contabilitate şi audit, în mediul contabil naţional şi internaţional, pentru întreprinderi şi pentru grupuri de întreprinderi;
  • îmbunătăţirea competenţelor transversale ale studenţilor.
Adresează-ne o intrebare
Loading...