Afaceri internaționale şi strategii interculturale

Tutori
Lect.dr. Elena Ramona Ciortescu
Conf. dr. Andreea Oana Iacobuţă

Discipline prealabile
Limba engleză (B2) sau Limba franceză (B2) sau Limba germană (A2)

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Discipline obligatorii
Marketing internațional
Instituţii şi dezvoltare
Comunicare interculturală în limba străină I (engleză/franceză)
Comunicare economică interculturală în limba germană I
Strategii de afaceri internaţionale. Studii de caz
Tehnici si spirit de negociere
Comunicare interculturală în limba străină II (engleză/franceză)
Comunicare economică interculturală în limba germană II
Practica
Discipline opționale
Comerţ internaţional şi dezvoltare economică
Pieţe financiare internaţionale
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Discipline obligatorii
Instituţii şi politici europene
Economie antreprenorială și simulări de afaceri
Comunicare interculturală în limba străină III (engleză/franceză)
Comunicare economică interculturală în limba germană III
Firme internaţionale
Comunicare interculturală în limba străină IV (engleză/franceză)
Comunicare economică interculturală în limba germană IV
Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
Discipline opționale
Conjunctură economică internaţională/Geopolitică şi medii de afaceri
Management financiar international/Finanţarea afacerilor pe piaţa europeană
[/restab][/restabs]


Obiectivele propuse sunt: însuşirea modelelor şi abilităţilor de comunicare scrisă şi orală; însuşirea tehnicilor de comunicare în afaceri, adoptarea unui discurs scris sau oral adecvat fiecărei situaţii de comunicare internaţională şi deprinderea tehnicilor şi strategiilor de negociere în afaceri; exersarea gândirii critice şi speculative în dezbateri şi negocieri; crearea deprinderilor privitoare la construirea, analiza şi exploatarea diagnosticului intercultural de afaceri şi crearea convingerilor privind nevoia de adaptare la specificitatea culturală locală; buna cunoaştere a fenomenelor econo-mice, instituţiilor, organismelor şi legislaţiei internaţionale; familiarizarea cu marketingul şi comerţul internaţional, cu politicile şi instituţiile europene şi cu teoriile globalizării; dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a cunoştinţelor necesare identificării, analizării şi exploatării oportunităţilor de afaceri şi de finanţare a afacerilor pe piaţa internă şi internaţională.

Avantajele comparative ale programului sunt: competenţe foarte bune de comunicare în două limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză şi germană); capabilităţi de nivel înalt pentru accesare şi mobilitate în cadrul programelor internaţionale de studii şi de practică; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; competenţe profesionale pentru angajare; posibilitatea efectuării unui stagiu de practică la o universitate din Germania.

Adresează-ne o intrebare
Loading...