Afaceri internaționale şi strategii interculturale

Tutori
Lect.dr. Elena Ramona Ciortescu
Conf. dr. Andreea Oana Iacobuţă

Discipline prealabile
Limba engleză (B2) sau Limba franceză (B2) sau Limba germană (A2)

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Instituţii şi dezvoltare
  Logică economică
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană I
  Strategii de afaceri internaţionale. Studii de caz
  Studii de caz în comunicarea și negocierea corporativ
  Strategii de afaceri internaţionale. Studii de caz
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană II
  Discipline opționale
  Sem1:

  Sem2:

  • Comunicare interculturală în limba engleză II
  • Comunicare interculturală în limba franceză II

  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)

 • Discipline obligatorii
  Instituţii şi politici europene
  Marketing internațional
  Economie antreprenorială și simulări de afaceri
  Comunicare interculturală în limba străină III (engleză/franceză)
  Wirtschaftliche interkulturelle Kommunikation III
  Comunicare interculturală în limba străină IV (engleză/franceză)
  Wirtschaftliche interkulturelle Kommunikation IV
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Discipline opționale
  Conjunctură economică internaţională/Management financiar international
  Drept european al afacerilor/Drept comercial internațional
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)


Obiectivele propuse sunt: însuşirea modelelor şi abilităţilor de comunicare scrisă şi orală; însuşirea tehnicilor de comunicare în afaceri, adoptarea unui discurs scris sau oral adecvat fiecărei situaţii de comunicare internaţională şi deprinderea tehnicilor şi strategiilor de negociere în afaceri; exersarea gândirii critice şi speculative în dezbateri şi negocieri; crearea deprinderilor privitoare la construirea, analiza şi exploatarea diagnosticului intercultural de afaceri şi crearea convingerilor privind nevoia de adaptare la specificitatea culturală locală; buna cunoaştere a fenomenelor econo-mice, instituţiilor, organismelor şi legislaţiei internaţionale; familiarizarea cu marketingul şi comerţul internaţional, cu politicile şi instituţiile europene şi cu teoriile globalizării; dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a cunoştinţelor necesare identificării, analizării şi exploatării oportunităţilor de afaceri şi de finanţare a afacerilor pe piaţa internă şi internaţională.

Avantajele comparative ale programului sunt: competenţe foarte bune de comunicare în două limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză şi germană); capabilităţi de nivel înalt pentru accesare şi mobilitate în cadrul programelor internaţionale de studii şi de practică; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; competenţe profesionale pentru angajare; posibilitatea efectuării unui stagiu de practică la o universitate din Germania.