Achiziţie-Distribuţie-Logistică

Tutori
Prof. dr. Adriana Zaiţ

Discipline prealabile
Management, Marketing, Tehnici informatice

Plan de învățământ


Masterul Achiziţii-Distribuţie-Logistică (ADL) este un program de formare superioară (academic) specializată pentru cele trei domenii conţinute în denumirea sa. Acest program de Master este acrediat de ARACIS, pe baza dosarului de evaluare depus de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la cererea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor şi Departamentului de Management-Marketing şi Administrarea Afacerilor. Programul de master a produs deja trei promoţii de absolvenţi, 80 de specialişti formaţi aici fiind angajaţi ai unora din companiile cunoscute din România. În urma finalizăriii programului de master ADL şi susţinerii disertaţiei, absolvenţii obţin o diplomă de master în management, specializarea Achiziţii-Distribuţie-Logistică, recunoscută în România şi UE.

Admiterea la masterul ADL se realizează pe baza mediilor obţinute în perioada de licenţă şi la examenul de finalizare a studiilor respective. Orice posesor al unei diplome de licenţă se poate înscrie pentru a urma programul de master ADL, dacă are parcurse disciplinele prealabile. Cunoştinţele de limba franceză sunt un atu, fără a fi condiţie de admitere.

Programul de master ADL asigură şansa performanţei în meserie şi în carieră!