Administrarea Afacerilor

Tutori
Prof. dr. Gabriela Meşniţă
Lect.dr. Gabriela Boldureanu

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Crearea afacerilor
  Comunicare organizaţională
  Dreptul afacerilor
  Managementul proiectelor
  Sisteme informaţionale pentru afaceri
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în limbă străină 1 sau 2
  Managementul conflictelor
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Discipline obligatorii
  Creativitate şi inovare în managementul proiectelor
  Mediul internațional de afaceri
  Managementul calităţii
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Managementul achiziţiilor
  Proiect de cercetare
  Practică
  Discipline opţionale – o disciplină din pachet
  Etică și responsabilitate socială
  Comportament organizaţional
  Discipline opţionale – două discipline din pachet
  Diagnostic organizaţional
  Managementul Relațiilor cu Clienții
  Performanţa şi risc în afaceri
  Marketing digital
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)


În prezent, atât pe piaţa României, cât şi pe piaţa UE există o cerere în creştere de profesionişti în domeniul administrării afacerilor, în special a celor mici şi mijlocii.

Programul de master ADMINISTRAREA AFACERILOR vine ca răspuns la această cerere, urmărind formarea specialiştilor care să poată înţelege şi gestiona problemele cu care se confruntă firmele într-un context dinamic, prin oferirea acelor competenţe şi abilităţi care să permită reacții în timp real la situaţii dificile, în mediul turbulent de astăzi, expertiză în gestiunea resurselor organizaţiilor, spirit antreprenorial, flexibilitate, capacitatea de a relaţiona.

Programul de studii permite accesul la toate funcţiile întreprinderii, precum cea comercială, financiar-contabilă, de producţie, marketing. Se deschid astfel perspective de lucru în toate sectoarele de activitate (industrie, distribuţie, servicii etc.).

Obiectivele masterului:

• Dezvoltarea abilităţilor strategice şi de leader într-un context local şi global;
• Formarea deprinderilor pentru abordări strategice, prin aplicarea de cunoştinţe specializate şi utilizarea surselor de informaţii specializate;
• Crearea abilităților pentru o comunicare efectivă şi persuasivă în mediul organizaţional;
• Asigurarea unui nivel ridicat de înţelegere şi adoptare a responsabilităţii sociale şi sustenabilităţii dezvoltării afacerilor;
• Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona relaţiile cu partenerii de afaceri.

“O nouă lume a afacerilor, un nou mod de lucru, un nou mod de rezolvare a problemelor. Formula actuală de succes în afaceri: să faci profit știind unde găsești resursele cele mai bune și cum să le folosești cât mai eficient, să aplici strategia oceanului albastru. Pentru toate acestea trebuie să fii pregătit și să stăpânești informația despre mediul economic atât de turbulent și de dinamic. Administrarea Afacerilor poate fi o soluție.”
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA