Management – ID

Tutori
Prof. dr. Cristina Teodora Roman

Rolul clasic al managementului este de a realiza munca prin intermediul oamenilor, dar managementul actual înseamnă să formezi oamenii prin muncă, punând cei mai buni oameni în fața celor mai bune oportunităţi. Programul de studii de licență Management contribuie decisiv la dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi de leadership ale studenților, ajutându-i să se realizeze conform vocației lor. Obiectivul programului este de a forma specialişti în funcționarea unei organizații, viitori lideri capabili să inițieze, să conducă și să dezvolte o afacere prin cunoștințele lor teoretice solide, prin abilităţile practice, mentalitățile și competențele specifice.

Plan de învățământ

 • Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Comportament organizational
  Comunicare si negociere in afaceri
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3

  Semestrul 2
  Educaţie antreprenorială
  Monedă şi credit
  Managementul calității
  Managementul resurselor umane
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practica de specialitate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)

 • Semestrul 1
  Management financiar
  Tehnici de vânzări
  Managementul producției și operațiilor
  Fundamentele economice ale investiţiilor
  Supply chain management
  Proiecte economice I

  Semestrul 2
  Jocuri de întreprindere
  Managementul proiectelor
  Diagnostic și evaluare
  Management international
  Proiecte economice II
  Managementul calității
  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2018/2019)


Programul de studiu se adresează celor care doresc să își dezvolte competenţele personale şi profesionale utile în administrarea unei afaceri și în dezvoltarea unei cariere manageriale. Managementul oferă o perspectivă integrată asupra: funcționării componentelor unei organizații, problemelor sale de natură economico-financiară şi modalităților de conducere a oamenilor dintr-o organizație.
Dezvoltarea personală va avea loc pe trei dimensiuni: Competențele economice vor fi formate în principal în primii 2 ani, Competențele de inițiere și administrare a unei afaceri vor fi dezvoltate prin discipline de specialitate din domeniul Managementului, Competențe interpersonale și de leadership vor fi dobândite la disciplinele orientate în acest sens dar și prin activități practice de la seminariile mai multor discipline.
Ca studenți, veți fi susținuți și încurajați să combinați formarea teoretică cu dezvoltarea practică a competențelor manageriale prin internshipuri, mentorizare, activități studențești sau job-uri part-time.