Finanțe și Bănci

Tutori
Conf. dr. Angela Roman
Conf. dr. Sorin Gabriel Anton
Lect. dr. Adina Dornean

Programul de studii Finanţe şi Bănci reprezintă unul dintre pilonii de bază ai FEAA, care în timp a devenit un etalon al educației financiare, asigurând studenților (la cursuri de zi sau la distanţă) abilități de procurare și utilizare a capitalurilor, dezvoltarea instinctelor raționale de prevenire a riscului, calități cerute de angajatori diverși si sofisticați, de la corporații gigant la firme mici, la bănci și instituții financiare, entități de consultanță și audit sau societăți de asigurare. Ca urmare a notorietății acestei specializări de peste jumătate de secol, profesionalismul absolvenților noștri a devenit o prezență constantă în mediul de afaceri, oferind asistență financiară continuă, pentru funcționarea normală a piețelor financiar-bancare.

Plan de învățământ

  • Planul de învăţământ se aplică studenţilor din promoţia 2017/2020

OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– analist de credite/administrator de cont;
– analist financiar/analist de investiții;
– consilier bancar/fiscal/de asigurări;
– agent de bursă/pentru servicii de investiții financiare;
– inspector fiscal, agent de capital de risc;
– auditor intern pentru sectorul public/auditor extern;
– broker imobiliar.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Bănci comerciale/investiții, burse de valori ;
– Societăți de asigurare, de consultanță financiară;
– Societăți de administrare a investițiilor;
– Departamente financiar-contabile;
– Banca Națională a României;
– Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– Agenția Națională de Administrare Fiscală;
– Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice.