Contabilitate și Informatică de Gestiune – ID

Tutori
Conf. dr. Corina Chersan
Conf. dr. Carmen Huian

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) face parte din oferta educațională a FEAA încă de la înfiinţarea acesteia, din anul 1962. Programul de studii CIG își propune formarea de specialiști care să activeze în domeniul financiar-contabil, din toate sectoarele economiei naționale. Pregătirea practică a studenților este facilitată și de protocolul încheiat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin care se asigură stagii de practică pentru studenții din anii I și II, în cabinete/ societăți de contabilitate și expertiză contabilă. Studiile de licență pot fi completate ulterior prin programe de master care asigură accesul la organisme profesionale cu reprezentare națională și internațională (CECCAR, CAFR, ANEVAR, ACCA).

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”true” text=”More”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Semestrul 1
Microeconomie
Bazele contabilității
Matematici aplicate în economie
Dreptul afacerilor
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
Tehnologii informaționale pentru afaceri

Semestrul 2
Bazele statisticii
Macroeconomie
Instrumente software pentru afaceri
Contabilitate financiară
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
Practica de specialitate[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Semestrul 1
Finanțe
Econometrie
Management
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Contabilitate financiară intermediară
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3

Semestrul 2
Marketing
Moneda si credit
Disciplina opțională (Baze de date; Protecția şi securitatea sistemelor informaţionale)
Normalizarea contabilității întreprinderii
Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
Practica de specialitate[/restab]
[restab title=”Anul 3″]Semestrul 1
Contabilitate de gestiune
Contabilitatea exportului si importului de marfuri
Sisteme informaționale financiar-contabile I
Contabilitatea instituțiilor de credit
Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
Sisteme integrate – ERP

Semestrul 2
Analiza economico-financiară
Contabilitate publică
Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii
Sisteme informaționale financiar-contabile II
Proiecte economice in contabilitate
Control și audit intern
Licența
[/restab][/restabs]


CIG este o specializare de tradiţie care își propune formarea de specialiști cu pregătire multidisciplinară (contabilitate, informatică, analiză economică, fiscalitate etc.). Programul se adresează tuturor absolvenților de liceu care doresc să-şi dezvolte o carieră profesională în domeniul financiar-contabil.

Absolvenții de CIG pot accede la următoarele funcții: economist-contabil, responsabil compartiment contabilitate financiară și de gestiune, auditor intern, cenzor, analist financiar, analist/ proiectant de sisteme informaționale, inspector fiscal, evaluator, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, specialist în insolvență etc.

Un procent semnificativ din studenții CIG beneficiază de o experiență internațională prin mobilități în străinătate la universități de prestigiu. Pregătirea multidisciplinară asigură un grad sporit de absorbție pe piața muncii, de exemplu, peste 68% dintre absolvenții promoției 2015 au fost angajați în primul an de la absolvire.

Adresează-ne o intrebare
Loading...