Administrarea Afacerilor

Tutori
Conf. dr. Ruxandra Ciulu
Lect. dr. Ioana Horodnic

Administrarea Afacerilor (Business Administration) este primul program de studii de licenţă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor cu predare integrală în limba engleză. Acesta este structurat ca un program cu trei ramuri, ceea ce permite absolvenţilor să se specializeze într-unul dintre cele trei domenii: management, marketing sau finanţe. Cursurile sunt livrate exclusiv pe baza unor suporturi de curs de nivel internaţional, achiziţionate de la edituri de renume (Pearson Education, Springer, Prentice Hall), susţinând atât calitatea procesului de predare-învăţare, cât şi comparabilitatea cu competenţele şi abilităţile acumulate de către studenţii din alte ţări europene. Pe parcursul celor trei ani, studenţii sunt expuşi unui mediu internaţional, experimentând interacţiuni cu diferite culturi.

Plan de învățământ

 • Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri

  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 2
  Practica de specialitate

 • Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Management
  Comportament organizational
  Comunicare si negociere in afaceri
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3

  Semestrul 2
  Marketing
  Monedă şi credit
  Iniţierea şi administrarea micilor afaceri
  Comportamentul consumatorului
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practica de specialitate

 • Semestrul 1
  Management financiar
  Management strategic
  Pieţe financiare
  Managementul vânzărilor
  Afaceri internaţionale
  Disciplina opţională (Relații publice; Corporate Banking; Metode de cercetare pentru afaceri; Asigurări-reasigurări)

  Semestrul 2
  Finanţe antreprenoriale
  Managementul responsabilităţii sociale a corporaţiilor
  Managementul resurselor umane
  Cercetări de marketing
  Managementul proiectelor
  Disciplina opţională (Enterprise Resource Planning; Impozitarea Afacerilor; Economie Europeană)


Programul “targetează” absolvenţii de liceu cu un nivel bun de limbă engleză (cel puţin B2 conform standardelor europene), dornici să înveţe într-un mediu internaţional şi la un nivel care să le asigure o integrare mai facilă pe piaţa muncii în plan internaţional. Studenţii programului Business Administration sunt cei mai potriviţi candidaţi pentru programele internaţionale (Erasmus, Work & Travel, American Experience etc.) datorită nivelului avansat al limbilor străine cunoscute şi al mediului internaţional în care învaţă. În iulie 2016, programul Business Administration va înregistra a cincea generaţie de absolvenţi, ceea ce îl consacră ca un program solid şi valoros, lucru confirmat şi de creşterea exponenţială a înscrierilor în fiecare an. Conform unui studiu satisfacţie, 95% dintre absolvenţii programului Business Administration din perioada 2012-2015 ar alege din nou acest program.