Administraţie publică

Tutori
Conf. dr. Ana-Maria Bercu
Lect. dr. Elena Cigu
Lect. dr. Bogdan Petrişor

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte cariera profesională în instituţii (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță) asigură o pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea.

Plan de învățământ

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”true” text=”More”]
[restab title=”Anul 1″ active=”active”]Semestrul 1
Teoria generală a statului şi dreptului
Metode de cercetare cantitativă în administrația publică
Economie politică şi politici economice I
Elemente de ştiinţa administraţiei
Limba engleză/ franceză/ germană 1
Tehnologii informaţionale pentru administraţia publică

Semestrul 2
Decizia in administratia publica
Economie politică şi politici economice II
Instrumente software pentru administraţia publică
Drept constituţional. Instituţii politice
Limba engleză/ franceză/ germană 2
Practică de specialitate
[/restab]
[restab title=”Anul 2″]Semestrul 1
Drept administrativ
Disciplină opţională (Drept intituţional european; Legislaţie şi proces legislativ în Uniunea Europeană)
Finante publice I
Drept civil
Managementul serviciilor publice
Limba engleză/ franceză/ germană 3

Semestrul 2
Procedura de drept administrativ
Finante publice II
Managementul resurselor umane
Contabilitate publica
Limba engleză/ franceză/ germană 4
Practică de specialitate
[/restab]
[restab title=”Anul 3″]Semestrul 1
Disciplină opţională (Relaţii publice; Comunicarea în administraţia publică)
Sisteme bugetare publice
Managementul performanţei în administraţia publică
Dreptul muncii
Elemente de drept penal
Dreptul contractelor

Semestrul 2
Finanţe locale
Disciplină opţională (Demografie; Achiziţii publice; Planificare strategică)
Gestiunea investiţiilor publice
Elemente de procedură judiciară
Urbanism şi dezvoltare imobiliară
Proiecte în sectorul public
[/restab][/restabs]

  • Planul de învăţământ se aplică studenţilor din promoţia 2017/2020

OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– inspector de specialitate;
– expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
– administrator, manager public, city manager;
– agent/ facilitator de dezvoltare locală;
– auditor intern pentru sectorul public;
– secretar unitate administrativ-teritorială;
– profesor/ formator/reglementator;
– expert/consultant în afaceri publice.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale Prefectului;
– Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Direcţii/Servicii de stare civilă;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice;
– Case Judeţene de Pensii;
– Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente;
– Companii publice /Regii autonome;
– Instanţe de contencios administrativ;
– Cabinete notariale şi de avocatură.

Adresează-ne o intrebare
Loading...