Administraţie publică – ID

Tutori
Anul 1 Lect. dr. Elena Cigu
Anul 2 Lect. dr. Bogdan Petrişor; Lect.dr. Dan Lupu
Anul 3 Conf. dr. Ana-Maria Bercu

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte cariera profesională în instituţii (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță) asigură o pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea.

Plan de învățământ

 • Semestrul 1
  Teoria generală a statului şi dreptului
  Metode de cercetare cantitativă în administrația publică
  Economie politică şi politici economice I
  Elemente de ştiinţa administraţiei
  Limba engleză/ franceză/ germană 1
  Tehnologii informaţionale pentru administraţia publică
  Semestrul 2
  Decizia in administratia publica
  Economie politică şi politici economice II
  Instrumente software pentru administraţia publică
  Drept constituţional. Instituţii politice
  Limba engleză/ franceză/ germană 2
  Practică de specialitate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Semestrul 1
  Drept administrativ
  Disciplină opţională (Drept intituţional european; Legislaţie şi proces legislativ în Uniunea Europeană)
  Finante publice I
  Drept civil
  Managementul serviciilor publice
  Limba engleză/ franceză/ germană 3

  Semestrul 2
  Procedura de drept administrativ
  Finante publice II
  Managementul resurselor umane
  Contabilitate publică
  Limba engleză/ franceză/ germană 4
  Practică de specialitate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)

 • Semestrul 1
  Relaţii publice, comunicare şi protocol în administraţia publică
  Sisteme bugetare publice
  Managementul performanţei în administraţia publică
  Dreptul muncii
  Elemente de drept penal
  Dreptul contractelor

  Semestrul 2
  Finanţe locale
  Demografie
  Gestiunea investiţiilor publice
  Elemente de procedură judiciară
  Urbanism şi dezvoltare imobiliară
  Proiecte de specialitate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2018/2019)


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– inspector de specialitate;
– expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
– administrator, manager public, city manager;
– agent/ facilitator de dezvoltare locală;
– auditor intern pentru sectorul public;
– secretar unitate administrativ-teritorială;
– profesor/ formator/reglementator;
– expert/consultant în afaceri publice.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale Prefectului;
– Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Direcţii/Servicii de stare civilă;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice;
– Case Judeţene de Pensii;
– Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente;
– Companii publice /Regii autonome;
– Instanţe de contencios administrativ;
– Cabinete notariale şi de avocatură.