Studenți reprezentanți

Consiliul FEAA

Tudor-Mugurel AURSULESEI

Doctorat, anul 2

aursulesei.tudor.mugurel@gmail.com

Adrian CIOBANU

Licență, anul 2

adrian_ciobanu@yahoo.com

Ștefan Cristinel COTOMAN

Master, anul 1

stefancotoman@gmail.com

Andra-Maria DIMITRIU

Licență, anul 1

andramariadimitriu47@gmail.com

Beniamin Vladuț FARAONEL

Licență, anul 3

vlad.faraonel@yahoo.com

Nicolae HILOHI

Licență, anul 2

nicu@lse.ro

Izabela Raluca MUNTEANU

Licență, anul 3

izabelaralucamunteanu@gmail.com

Iulia Simona NECULAI

Master, anul 1

niuliasimona@gmail.com

Oana Maria RUSU

Licență, anul 3

rusu_oanamaria@yahoo.com

Senatul UAIC

AURSULESEI Tudor-Mugurel

Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
Comisia specială a Senatului UAIC de revizuire a regulamentelor;
Consiliul Administrativ pentru Probleme Social – Studențești
aursulesei.tudor.mugurel@gmail.com

HILOHI Nicolae

Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
Comisia pentru Managementul Calităţii
nicu@lse.ro

MUNTEANU Izabela Raluca

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului
izabelaralucamunteanu@gmail.com

MICU Constantin Claudiu

Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
salmrex18@gmail.com