Studenți reprezentanți

Consiliul FEAA

Nicu Hilohi

Licență, anul 1

nicu@lse.ro

Andreea Huminiuc

Licență, anul 2

andreea.huminiuc@yahoo.com

Andrei Lucian Toma

Licență, anul 3

tomaandreilucian@gmail.com

Diana Turculeț

Licență, anul 3

diana_t95@yahoo.com

Mădălina Florea

Master, anul 1

florea.madalina27@gmail.com

Anca Raluca Nechita

Master, anul 1

ancaraluca.nechita@gmail.com

Tudor Mugurel Aursulesei

Master anul 2

aursulesei.tudor.mugurel@gmail.com

Ovidiu Constantin Avram

Master, anul 2

ovidiu.avram93@yahoo.com

Gabriel Căriman

Doctorat

cariman.gabriel@gmail.com

Senatul UAIC

Aursulesei Tudor Mugurel

Comisia pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public;
Comisia specială a Senatului UAIC de revizuire a regulamentelor;
Consiliul Administrativ pentru Probleme Social – Studențești
aursulesei.tudor.mugurel@gmail.com

Huminiuc Andreea

Comisia pentru programe de licență și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
Comisia pentru Managementul Calităţii
andreea.huminiuc@yahoo.com

Toma Andrei Lucian

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea sistemului informațional, evaluarea activităților și a personalului
tomaandreilucian@gmail.com

Turculeț Diana

Comisia pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității
diana_t95@yahoo.com