Organizații Studențești

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor există mai multe asociaţii studenţeşti, care oferă un loc de întâlnire pentru membrii lor şi organizează diverse activităţi. Organizaţiile care funcţionează în facultate sunt următoarele:

LSE (Liga Studenţilor Economişti) Iași

Asociaţia „Liga Studenților Economiști” Iaşi (LSE Iaşi) reprezintă o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, care are drept misiune susținerea și promovarea intereselor socio-profesionale ale studenților din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

Liga Studenților Economiști beneficiază de recunoaştere din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, asumându-şi un rol important în procesul de modernizare a învăţământului superior, urmărind îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare al activităţilor didactice.

Președinte: Lucian MUȘAT

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B, parter
Web: lse.ro  |  E-mail: office@lse.ro  |  Telefon: 0758 469 075  |  Facebook

AIESEC

AIESEC este o organizație globală, non-politică și non-profit condusă de studenți și recent absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior. Membrii AIESEC sunt interesați în problematici globale, leadership și management. AIESEC nu discriminează pe bază de rasă, culoarea pielii, sex, orientare sexuală, convingeri, religie, origine etnică sau socială.

Preşedinte: Irina FILIPOAIA

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B, Sala B606
Web: aieseciasi.ro  |  E-mail: office@aieseciasi.ro  |  Telefon: 0332 410875  |  Facebook

CEAI (Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale)

Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale este o asociație ce are drept scop organizarea de proiecte și evenimente ce au în vedere dezvoltarea personală și profesională a membrilor, respectiv reprezentarea studenților înscriși în ciclul de licență, master şi doctorat la specializarea Economie și Afaceri Internaționale aparținând Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Președinte: Tudor Mugurel AURSULESEI

Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: ceaifeaa@gmail.com  |  Telefon: 0744 935397 |  Facebook