Contabilitate

 • Conf.univ.dr.

  Ciprian Apostol

  Cursuri predate Analiză economico-financiară aprofundată Analiză financiară Analiza bilanţului Contabilitate financiară Gestiunea financiar-contabilă...
 • Lect.univ.dr.

  Mihai Carp

  Cursuri predate Bazele contabilității Contabilitate financiară Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii Contabilitatea exportului și importului...
 • Prof.univ.dr.

  Dorina Budugan

  Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate de gestiune Domenii de interes Bazele contabilităţii Contabilitate de gestiune Curriculum vitae...
 • Conf.univ.dr.

  Ionela Corina Chersan

  Cursuri predate Control şi audit intern Contabilitate financiară Bazele auditului financiar şi expertiza contabilă Introducere în auditul financiar...
 • Prof.univ.dr.

  Emilian Dumitrean

  Cursuri predate Contabilitate financiară Evaluări patrimoniale Bilaţ contabil Contabilitate managerială Elemente de contabilitate Domenii de interes...
 • Conf.univ.dr.

  Roxana Manuela Dicu

  Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate financiară Normalizarea contabilităţii întreprinderii Contabilitate comparată Contabilitate...
 • Conf.univ.dr.

  Maria Grosu

  Cursuri predate Contabilitate financiară Contabilitate financiară intermediară IAS/IFRS în contabilitatea curentă Metodologia auditului financiar...
 • Conf.univ.dr.

  Maria Carmen Huian

  Cursuri predate Contabilitate financiara Financial Accounting Contabilitatea instrumentelor financiare Financial Reporting and Analysis Domenii de interes...
 • Prof.univ.dr.

  Emil Horomnea

  Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate industrială Contabilitate comercială Contabilitate în construcţii şi transporturi Contabilitate...
 • Prof.univ.dr.

  Costel Istrate

  Cursuri predate Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii Contabilitatea grupurilor de întreprinderi Tehnici contabile de consolidare...
 • Prof.univ.dr.

  Marilena Mironiuc

  Cursuri predate Analiză economico-financiară; Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii; Diagnostic financiar-contabil; Diagnostic economic. Domenii...
 • Conf.univ.dr.

  Leontina Păvăloaia

  Cursuri predate Bazele contabilităţii Concepte şi teorii de evaluare în afaceri Control de gestiune Contabilitatea exportului şi importului de mărfuri...
 • Lect.univ.dr.

  Ioan Bogdan Robu

  Cursuri predate Sisteme contabile comparate Contabilitate financiară Metodologia auditului financiar (delegație de predare) Norme și proceduri de audit...
 • Prof.univ.dr.

  Neculai Tabără

  Cursuri predate Bazele contabilităţii Contabilitate de gestiune Contabilitate naţională Contabilitate financiară Contabilitate industrială Contabilitate...
 • Conf.univ.dr.

  Constantin Toma

  Cursuri predate Contabilitate financiară Contabilitatea exportului şi importului de mărfuri Doctrină şi deontologie în profesia contabilă Contabilitatea...