Haliga Iustin

Haliga Iustin

Lect.drd.

Informaţii personale
Data nașterii:
21-05-1974

Email:
haliga@uaic.ro

Birou:
Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-521,

Telefon:
0232/201424

Cursuri și domenii de interes
Cursuri predate:
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Contabilitatea instituţiilor de credit

Domenii de interes:
Contabilitate financiară
Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
Contabilitatea instituţiilor de credit
Consolidarea conturilor

Activitate profesională
Studii:
1988 - 1992 Grupul Scolar "Haralamb Vasiliu" Podu-Iloaiei, profilul economic
1994 - 1998 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1998 - 1999 Studii Aprofundate, Specializarea: Audit şi Management Contabil

Carieră profesională:
2000 - 2003 preparator universitar, Facultatea de Stiinte Economice Iasi
2003 - 2007 asistent universitar, Facultatea de Stiinte Economice Iasi
2007 - lector universitar, Facultatea de Stiinte Economice Iasi

Stagii de pregătire:
2003 - Curs postuniversitar de profesionalizare didactică, Departamentul de pregătire a cadrelor didactice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

Membru în asociații
Denumire asociație, Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final

Participări la congrese și conferințe
Denumire conferință, Dată, Locație
Horticultura – Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie, 30-05-2003, Iasi
90 de ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi, 24-10-2002, Iaşi
Globarizarea şi educaţia economică universitară, 30-11--0001, Iaşi

Alte activități:
2001 - Doctorand în domeniul contabilităţii

Activitate didactică
Tratate şi manuale universitare
Berheci, I., Haliga, I. - Contabilitatea instituţiilor financiar – bancare,, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006
Haliga, I. - Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ,, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008

Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate

Responsabilităţi în cadrul Universităţii, facultăţilor şi în cadrul departamentelor conexe activităţilor de cercetare
Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final

Proiecte din fonduri structurale: strategice şi tip grant
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Proiecte pentru mobilităţi şi plasamente internaţionale (inclusiv cooperare şi dezvoltare)
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Activitatea de cercetare
Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste sau volume de conferinţe cotate Web of Science fără factor de impact

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B
Haliga, I. - Obiectul contabilităţii - perimetre contabile în n Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, Ed. Sedcom Libris Iaşi, 2004
Haliga, I. - Situaţii financiare consolidate la instituţiile de credit în n Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, Ed. Sedcom Libris Iaşi, 2004
Haliga, I. - Obiectul contabilităţii - perimetre contabile în Sedcom Libris, 2004
Haliga, I. - Situaţii financiare consolidate la instituţiile de credit în Sedcom Libris

Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi enciclopedii

Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)
Toma, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I. - Contabilitate financiară, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008
Dumitrean, E., Scorţescu, Ghe., Toma, C., Berheci, I., Mardiros, D-N., Haliga, I. - Contabilitate financiară (Teste grilă), Editura Sedcom Libris, Iasi, 2006
Haliga, I. - Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2007
Berheci, I., Haliga, I., - Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 2007
Dumitrean, E., Toma, C., Chersan, C. I., Mardiros, D., Haliga, I., Berheci, M., Huian, C. M., Apostol, C., Dicu, R. M. - Contabilitate Financiară. Teste grilă, ISBN 978-973-670-374-4, Sedcom Libris, Iaşi, 2010, 209p
Scorţescu, G., Toma, C., Mardiros, D., Haliga, I. - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Agricultura ISBN 973-8478-49-9, CECCAR, 2004, 344p

Capitole in cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)

Coordonarea şi editarea de volume, traduceri şi antologii

Contracte de cercetare ştiinţifică derulate doar prin Universitate
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări)

Lucrări publicate în volumele conferințelor
Titlu, Autori, Denumire conferință, Categorie, Loc, Țară, Ediție, Dată început, Dată final
Contabilitatea la animale şi păsări în România,, Haliga, I., Simpozionului Ştiinţific „90 de ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Națională, Iaşi, Romania, 24-10-2002, 25-10-2002
Contabilitatea relaţiilor cu personalul, Globarizarea şi educaţia economică universitară, Internațională, Iasi, Romania, 30-11--0001, 30-11--0001

Poziţii de conducere în organizaţii profesionale

Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute
Nume revistă, ISSN, Categorie revistă, Universitate/Editură, Țară, Rol, An început, An final

Referent cărţi

Referent articole și reviste științifice

Referent conferințe științifice
Referent conferințe științifice
Titlu conferință, Ediție, Lună, An

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Categorie premiu, Denumire premiu, An decernare, Detalii premiu

Alte premii naţionale (CNCSIS, Uniunea Scriitorilor, Academii de ramură