Fîrţescu Bogdan

Fîrţescu Bogdan

Conf.dr.

Informaţii personale
Data nașterii:
02-03-1977

Email:
firtescu@uaic.ro

Birou:
Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.11, FEAA, C-801B,

Telefon:
0232/201447

Cursuri și domenii de interes
Cursuri predate:
Bazele asigurarilor de bunuri si persoane
Finante
Asigurari de bunuri
Asigurari de persoane
Finante publice europene

Domenii de interes:
Finante
Asigurari

Activitate profesională
Studii:
2008, Decembrie: Doctor in domeniul fundamental de doctorat – ŞTIINŢE ECONOMICE, domeniul de doctorat –FINANŢE
2000-2008 Studii doctorale: Doctorand in domeniul fundamental de doctorat – ŞTIINŢE ECONOMICE, domeniul de doctorat –FINANŢE
2004-2005 Modul psiho - pedagogic
2000-2001 Studii aprofundate “Management financiar – bancar” la Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
1996-2000 Studii de licenţă la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Specializarea Finanţe – Asigurări, Universitatea “Al..I. Cuza” Iaşi
1992-1996 Liceul de Informatică “Spiru Haret” Suceava

Carieră profesională:
2013, Octombrie - Conferentiar universitar, Departamentul de Finante, Moneda si Administratie publica, FEAA, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
2008, Februarie - Lector universitar, Catedra de Finanţe şi Monedă /Departament Administrarea Afacerilor, FEAA, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
2005-2008 - Asistent universitar, Catedra de Finanţe şi Monedă, FEAA, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
2002-2005 - Preparator universitar, Catedra de Finanţe şi Monedă, FEAA, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
2000-2002 - Cadru didactic asociat, Catedra de Finanţe şi Monedă, FEAA, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
2000- 2008 - Doctorand în FINANŢE la Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi cu tema Restructurarea sistemului financiar al României şi impactul său asupra dezvoltării economiei de piaţă, conducător ştiinţific : prof. univ. dr. Gh. Filip

Stagii de pregătire:
2001, mai - iunie Scoţia, University of Paisley, Paisley Business School
2002, iunie - iulie Olanda, Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economie en Bedrijfskunde (The Faculty of Economics and Business)

Membru în asociații
Denumire asociație, Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final

Participări la congrese și conferințe
Denumire conferință, Dată, Locație

Activitate didactică
Tratate şi manuale universitare

Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate

Responsabilităţi în cadrul Universităţii, facultăţilor şi în cadrul departamentelor conexe activităţilor de cercetare
Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final

Proiecte din fonduri structurale: strategice şi tip grant
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Proiecte pentru mobilităţi şi plasamente internaţionale (inclusiv cooperare şi dezvoltare)
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Activitatea de cercetare
Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste sau volume de conferinţe cotate Web of Science fără factor de impact

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI
Fîrţescu, B. - Causes and Effects of Crises on Finiancial System Stability in Emerging Countries în Procedia Economics and Finance, Vol. 3, 2012, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...
Fîrţescu, B. - Sisteme moderne de finanţare a economiei şi funcţionalitatea acestora în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi, 2005, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/ro/Arhiva 2005/206...
Fîrţescu, B. - Actual Stage of Development for Basel II and Effects on Romanian Financial SystemSoundness în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I Cuza” Iaşi, 2007, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/12_Firtesc...
Fîrţescu, B. - Growth economic models and their implications to financial policy during transition.Atheoretical approach. în Analele Univ. „Tibiscus” din Timişoara, Seria Ştiinţe Economice, 2012, http://www.fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari/kssue2012...
Fîrţescu, B. - Financial system stability during crises în Analele Univ. „Tibiscus” din Timişoara, Seria Ştiinţe Economice, 2011, http://www.fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2011/093.p...
Fîrţescu, B. - Financial System and Sustainable Developement in the Globalization Framework în Analele Univ. „Tibiscus” din Timişoara, Seria Ştiinţe Economice, 2008, http://fse.tibiscus.ro/anale/anale-2008.htm...
Fîrţescu, B. - Measures and Instruments Used as a Response to Crises in European Union – an overview în Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, Iulie 2011, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n1/...
Fîrţescu, B. - European Economic Integration - Challenges and consequences on Romanian Financial System Soundness în Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, 2009, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2010/n2/...
Fîrţescu, B. - Financial system structure and stability during transition în Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, Iulie 2012, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2012/1st...
Fîrţescu, B. - European Monetary Fund – Between Illusion and Future instrument for European Financial Stability în Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, 2010
Fîrţescu, B., Dornean, (. A. - Cohesion policy role for Romania in attending real convergence în Analele Univ. „Tibiscus” din Timişoara, Seria Ştiinţe Economice, 2008, http://fse.tibiscus.ro/anale/anale-2008.htm...
Fîrţescu, B. - Romanian Financial System and Economic Growth în Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, Vol. 8, 2008, http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals...
Fîrţescu, B. - Crises Effects on Financial System Structure in some Post-Communist Countries în Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, Octombrie 2012, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B

Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi enciclopedii
Fîrţescu, B. - Ipostaze de abordare a sistemului financiar în Gheorghe Filip (coord.), Impactul factorilor financiar – monetari asupra dezvoltării economice, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001
Fîrţescu, B. - Tipuri de sisteme financiare si interrelaţiile lor cu economia reală în Gheorghe Filip (coord.), Integrarea politicilor financiar – monetare în strategiile de dezvoltare durabilă, Editura Junimea, Iaşi, 2002
Fîrţescu, B. - Restructurarea sistemului financiar al României in contextul tranziţiei în ***, Globalizarea şi educaţia economică universitară, vol. III, Editura Sedcom Libris, 2002
Fîrţescu, B. - Aplicabilitatea sistemelor de finanţare în contextul tranziţiei de la economia etatistă la cea de piaţă în Gheorghe Filip (coord.), Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerinţele integrării României in Uniunea Europeana, Editura Sedcom Libris, 2003
Fîrţescu, B. - Restructurarea sistemului financiar în România în contextul integrării în Uniunea Europeană în Gabriel Ştefura (coord.), România şi problemele integrării europene, Editura Universităţii „Al. I .Cuza” Iaşi, 2005
Fîrţescu, B. - Creşterea funcţionalităţii instituţiilor financiar – bancare sub impactul societăţii informaţionale în Modelarea activităţilor financiare în contextul societăţii informaţionale, 2005
Fîrţescu, B. - Decizia financiară sub incidenţa societăţii informaţionale în Modelarea activităţilor financiare în contextul societăţii informaţionale, 2005
Fîrţescu, B. - Implicatii ale sistemelor de finantare asupra cresterii economice - cazul Romaniei în Economia românească: prezent şi perspective, 2005
Fîrţescu, B. - Modele privind utilizarea tehnologiilor financiar-bancare actuale în adoptarea deciziilor de investiţii ale firmei în Economia românească: prezent şi perspective, 2005
Fîrţescu, B. - Adaptarea sistemului financiar romanesc la cerinţele extinderii Uniunii Europene în Modelul european in dezvoltarea României, 2005

Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)
Fîrţescu, B. - Sistemul financiar al României ISBN 978-973-703-5318, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2010, 458p
Fîrţescu, B., Stofor, O. - Dicționar economic ISBN ISBN 978-973-702-969, Tehnopress, Iași, 2013, 224p
Fîrţescu, B. - Finante publice europene ISBN 978-606-8536-43-9, Tritonic Books, 2013, 233p

Capitole in cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)

Coordonarea şi editarea de volume, traduceri şi antologii

Contracte de cercetare ştiinţifică derulate doar prin Universitate
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări)

Lucrări publicate în volumele conferințelor
Titlu, Autori, Denumire conferință, Categorie, Loc, Țară, Ediție, Dată început, Dată final

Poziţii de conducere în organizaţii profesionale

Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute
Nume revistă, ISSN, Categorie revistă, Universitate/Editură, Țară, Rol, An început, An final

Referent cărţi

Referent articole și reviste științifice

Referent conferințe științifice
Referent conferințe științifice
Titlu conferință, Ediție, Lună, An

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Categorie premiu, Denumire premiu, An decernare, Detalii premiu

Alte premii naţionale (CNCSIS, Uniunea Scriitorilor, Academii de ramură