Chersan  Ionela - Corina

Chersan Ionela - Corina

Conf.univ.dr.

Informaţii personale
Data nașterii:
02-04-1973

Email:
macov@uaic.ro

Birou:
Universitatea "Al.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, etaj 3, B610

Telefon:
0232.201388

Cursuri și domenii de interes
Cursuri predate:
1. Control şi audit intern
2. Contabilitate financiară
3. Bazele auditului financiar şi expertiza contabilă
4. Introducere în auditul financiar
5. Control şi expertize contabile
6. Expertize contabile și servicii de asigurare

Domenii de interes:
1. Contabilitatea
2. Auditul financiar şi auditul intern
3. Controlul financiar
4. Expertizele contabile
5. Serviciile de asigurare

Activitate profesională
Studii:
1987-1991, Liceul Economic şi de Drept Administrativ, Suceava
1992-1997, Studii universitare de licenţă, specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, absolvite ca șefă de promoție
1997-1998, Studii aprofundate – specializarea Audit şi management contabil, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1997-1998, Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1998-2004, Doctorand la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2004 - Doctor în Economie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Carieră profesională:
2013 - prezent, Conferenţiar universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2005 – 2013, Lector universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2001 – 2005, Asistent universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1999 – 2001, Preparator universitar la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1997 – 1999, Cadru didactic asociat al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Stagii de pregătire:
Mai - iunie 2001 - Stagiu de documentare pentru doctorat la Universitatea din Metz, Franţa
Iunie 2012 - International Management Teachers Academy (IMTA), Bled, Slovenia

Membru în asociații
Denumire asociație, Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Mondial, membru din, 2007, 2016

Participări la congrese și conferințe
Denumire conferință, Dată, Locație
Tranziţia după un deceniu, 22-10-1999, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Nevoia de creştere economică a româniei la început de mileniu, 19-05-2000, Universităţii de Vest din Timişoara
Cercetare economică, dezvoltare, progres, 25-10-2000, Universităşii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Economia românească la începutul mileniului III, 28-10-2000, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Probleme actuale ale contabilităţii româneşti în contextul armonizării internaţionale, 27-10-2001, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Economia românească - prezent şi perspective, 22-06-2002, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Filiala Iaşi a Academiei Române şi Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” Iaşi
Globalizarea şi educaţia economică universitară, 26-10-2002, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Economia românească – prezent şi perspective, 21-06-2003, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Audit şi convergenţă contabilă, 19-06-2004, Universităşii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
International Symposium Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management, 23-10-2004, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Agricultura, şansă de redresare economică, 22-10-2004, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, 23-10-2004, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării, 16-04-2005, ASEM, Chişinău
Sesiunea internaţională Jean Monnet, 14-05-2005, Centrul de Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
International Symposium “Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, 15-10-2005, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Agricultura şi mediul – prezent şi perspective, 21-10-2005, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
Contabilitatea românească în contextul globalizării, 22-10-2005, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
XXXXIXth Scientific Conference, AGRICULTURE between tradition and intensivisation, 20-10-2006, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea Europeană, 18-11-2006, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Profesia contabilă şi globalizarea, 16-09-2006, CECCAR, Bucureşti
Contabilitatea şi integrarea europeană, 27-10-2006, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Romanian Agriculture in EU Opportunities and Perspectives, 19-10-2007, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
2nd International Conference Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 27-10-2007, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil din România, 23-10-2009, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Agricultura ecologică – priorităţi şi pespective, 24-10-2009, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
Economie Europeană: prezent şi perspective, 09-10-2010, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
The XIth Annual International Conference Risk in Contemporary Economy, 27-11-2010, Unibersitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
The international scientific and practical internet-conference „Financial economic, accounting analytical and organizational legal provision of regeneration processes on the way to knowledge economy”, 30-11--0001, Cernăuţi
American Accounting Association Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting (CTLA), Research Interaction Session IV, 30-11--0001, Anaheim, California, USA, http://aaahq.org/AM2013/abstract.cfm?submissionID=2298
The VIIth International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2013, Section Global Context of Financial and Accounting Reporting, 30-11--0001, Iaşi, Romania

Alte activități:
Membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 2007
Formator CNFPA din 2012
Lector al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru disciplinele Audit financiar și Audit intern

Activitate didactică
Tratate şi manuale universitare
Florea, I., Macovei, I. -. C., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, Ediţia a 2-a, ISBN 978-973-8414-44, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008
Florea, I., Chersan, . I. -. C., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, Ediţia a 2-a,, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale ISBN 978-973-703-877-7, Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2013, 386p, http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?ctg=ulti...
Grosu, M., Apostol, C., Chersan, . I. -. C., Dicu, R. M., Mardiros, D., Haliga, I., Dumitrean, E., Toma, C. - Contabilitate financiara intermediara ISBN 978-973-670-526-7, Sedcom Libris Iasi, 2013, 278p
Dumitrean, E., Toma, C., Apostol, C., Chersan, . I. -. C., Dicu, R. M., Berheci, M., Haliga, I., Huian, M. C., Mardiros, D. - Contabilitate financiară. Teste grilă rezolvate. Aplicaţii practice ISBN 978-973-670-517-5, Sedcom Libris, Iasi, 2013, 204p
Dumitrean, E., Toma, C., Chersan, . I. -. C., Mardiros, D., Berheci, M., Haliga, I., Huian, M. C., Apostol, C., Dicu, R. M. - Contabilitate financiară – teste grilă ISBN 978-973-670-374-4, Sedcom Libris, Iasi, 2010, 210p

Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate
Dumitrean, E., ş.a. - Contabilitate financiară - teste grilă,, Editura Junimea, Iaşi, 2010
Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Audit şi expertize contabile, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2005
Macovei, I. -. C. - Control financiar şi gestionar, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2006
Chersan, . I. -. C. - Control şi audit intern, suport de curs ID, CIG, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 150p
Chersan, . I. -. C. - Control financiar şi expertize contabile judiciare, suport de curs ELITEC, 2008, 2009, 2010, 2011, 100p
Chersan, . I. -. C. - Bazele auditului financiar şi expertiza contabilă, suport de curs zi, CEA, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Chersan, . I. -. C. - Introducere în auditul financiar, suport de curs IFR şi/sau ZI, 2011, 2012, 2013, 2014, 100p
Chersan, . I. -. C. - Control şi expertize contabile, suport de curs IFR şi/sau ZI, 2011, 2012, 2013, 2014, 100p
Chersan, . I. -. C. - Control şi audit intern, suport de curs ID, format electronic ISBN 978-6060687-132-7, Tehnopress, Iaşi, 2014, 150p

Responsabilităţi în cadrul Universităţii, facultăţilor şi în cadrul departamentelor conexe activităţilor de cercetare
Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final
Universitate, Tutore la masterul Contabilitate, Diagnostic şi Ev, 2014, 2016

Proiecte din fonduri structurale: strategice şi tip grant
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii
Europeană, ID 62689, Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, Expert procese universitare
The Joint Operational Pro, TopArt 937, TopArt: Cross-border initiative for developing playful topiary art for education and leisure, Responsabil financiar

Proiecte pentru mobilităţi şi plasamente internaţionale (inclusiv cooperare şi dezvoltare)
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Activitatea de cercetare
Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste sau volume de conferinţe cotate Web of Science fără factor de impact
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - Ethics in Providing Non-Audit Services to ensure Transparency in Financial Reporting în Procedia - Social and Behavioral Sciences - First World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012), pp.474-478, Vol. 81, 2013
Chersan, . I. -. C., Robu, I., Mironiuc, M., Carp, M. - Analysis of the determinants of the audit fees within the NYSE-quoted companies. Empirical evidence on circular causality în Proceedings of 17th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference “Creating Global Competitive Economies. A 360 – degree Approach”,ISBN: 978-09821489-6-9, pp. 1572-1586, 2011
Robu, I., Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C. - The auditor’s responsibility regarding financial fraud: Empirical study of the companies audited by Big4 în Proceedings of 17th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference “Creating Global Competitive Economies. A 360 – degree Approach”, ISBN: 978-09821489-6-9, pp. 1619-1632, 2011
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - Analysis Of The Relation Between The Structure Of Financial Resources And The Value Of The Company - Fundamental Element Of Due Diligence Mission în Proceedings of 17th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference “Creating Global Competitive Economies. A 360 – degree Approach”, ISBN: 978-09821489-6-9, pp. 1604-1618, 2011
Carp, M., Mironiuc, M., Robu, I., Chersan, . I. -. C. - The Optimization of the Financial Structure – Determinant of the Organizational Evolution: Empirical Study on the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange în Proceedings of 17th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference “Creating Global Competitive Economies. A 360 – degree Approach”, ISBN: 978-09821489-6-9, pp. 1587-1603, 2011
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - The Analysis of Background Factors that Lead the Big 4 Audit Companies to the Clients'Acceptance în Proceedings of 18th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference, Innovation and Sustainable Economic Competitive Advantage From Regional Development to World Economies, ISBN: 978-0-9821489-7-6, pp. 863-877, 2012
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C. - The Relevance of Financial Reporting on the Performance of Quoted Romanian Companies in the Context of Adopting the IFRS în Procedia - Economics and Finance, Vol. 20, 2015, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI
Berheci, M., Chersan, . I. -. C. - Critical analysis of current national accounting regulations – compliance or noncompliance with European directives în The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 11, Nr. 1, 2011, http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/386/395" target="_blank">: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/anna...
Chersan, . I. -. C. - How to prevent fraud? în CES Working Papers, Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza Universiy of Iasi, Vol. 1, Nr. 1, Septembrie 2009, http://ideas.repec.org/a/jes/wpaper/y2009v1p36-42....
Georgescu, I., Beţianu, L., Macovei, I. -. C. - The Role of the Management Accounting in Financial Auditing Quality Enhancement în http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=924337, 2006, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id...
Macovei, I. -. C. - Lucrările de sfârşit de misiune şi raportul de audit în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Tomul L-LI, 2004, 2005, http://ideas.repec.org/a/aic/journl/y2005v50-51p17...
Macovei, I. -. C. - What is the audit committee? în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Tomul LII-LIII, 2005, 2006, http://ideas.repec.org/a/aic/journl/y2006v13p37-41...
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - Analiza profilului riscului de fraudă în evaluarea riscului de audit în Audit Financiar, Nr. 3, Martie 2011, http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccesscon...
Chersan, . I. -. C., Berheci, M. - Quality through Education in Auditing în The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 11, Nr. 2, 2011, http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals...
Chersan, . I. -. C., Robu, I., Carp, M., Mironiuc, M. - A Circular Causality Analysis on the Determinants of the Audit Fees within the NYSE-Quoted Companies în Communications of the IBIMA, Vol. 2012, 2012, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/201...
Robu, I., Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M., Carp, M. - Empirical Study on the Assessment of the Auditor’s Responsibility Regarding the Risk of Financial Fraud în Communications of the IBIMA, Vol. 2012, 2012, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/201...
Carp, M., Mironiuc, M., Robu, I., Chersan, . I. -. C. - Empirical Study on the Efficiency of the Companies Financing Process through Statistical Analysis în Communications of the IBIMA, Vol. 2012, 2012, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/201...
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - The Evaluation of the Investment Opportunity by Analyzing the Financial Structure Influence on Company Value în Communications of the IBIMA, Vol. 2012, 2012, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/201...
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - Studiu de caz privind utilizarea modelelor stohastice în planificarea misiunii de audit financiar în Audit Financiar, Nr. 11, Noiembrie 2011, http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccesscontrol.com/pqcentral/docview /900184358/13D12758F3927BB896E/3?accountid=15533" target="_blank">: http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccessc...
Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M., Robu, I. - Influenţa performanţei financiare a firmei-client asupra onorariilor de audit în Audit Financiar, Nr. 10, Octombrie 2012, http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccesscon...
Danileţ, M., Mihai, O., Chersan, . I. -. C. - The Metaphorical Representation of Economic Crisis in NBR Speeches în ”Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Nr. 1, 2012, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins ...
Chersan, . I. -. C. - New Customer Demands – Challenge for Accounting Track in Business Faculties în ”Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Nr. 2, 2012, http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins ...
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - The Influence of the Client's Background on the Auditor's Decision in Acceptance the Audit Engagement în Communications of the IBIMA, Vol. 2013, 2013, http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/201...
Chersan, . I. -. C., Carp, M., Mironiuc, M. - Data mining – o provocare pentru auditorii financiari în Audit financiar, Nr. 10, Octombrie 2013
Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M. - Incursion in the Audit and Accounting Research Over One Decade. Intuitive Analysis on the Articles Published in "Audit Financiar" Journal în Revista ”Audit Financiar”, Nr. 2, Februarie 2015
Chersan, . I. -. C. - Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting în Revista ”Audit Financiar”, Nr. 9, Septembrie 2015

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B
Macovei, I. -. C. - Auditul intern – conţinut şi obiective în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Tomul XLVI, 2000
Macovei, I. -. C. - Etape în dezvoltarea auditului financiar şi extensiuni ale noţiunii de audit în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Tomul XLVII, 2001
Macovei, I. -. C. - Asigurarea imaginii fidele prin situaţiile financiare în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Seria Ştiinţe Economice, Tomul XLVIII-XLIX, 2002, 2003
Macovei, I. -. C. - Analiza şi evaluarea controlului intern în mediul informatic în Revista Tinerilor Economişti, Editura Universitaria, Craiova, Nr. 4, Aprilie 2005

Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi enciclopedii
Chersan, . I. -. C. - Internal control in Romania – a new approach în The international scientific and practical internet-conference „Financial economic, accounting analytical and organizational legal provision of regeneration processes on the way to knowledge economy”, Noiembrie 2010
Macovei, I. -. C. - Locul şi rolul auditului intern în cadrul întreprinderii în volumul „Economia românească - prezent şi perspective”, Editura Universităţii din Suceava, 2002
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Conceptul de valoare justă în contabilitate în în volumul „Globalizarea şi educaţia economică universitară”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Esenţa principiului prevalenţei economicului asupra juridicului în volumul „Economia românească - prezent şi perspective”, Editura Universităţii din Suceava, 2002
Georgescu, I., Macovei, I. -. C. - Exprimarea opiniei auditorului financiar – raportul de audit în Conferinţa Mileniului III, Cluj-Napoca, 2003
Macovei, I. -. C. - Contabilitatea şi mediul ei economic şi social în volumul „Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători”, Departamentul Editorial – Poligrafic al A.S.E.M., Chişinău, 2003
Georgescu, I., Macovei, I. -. C. - Principiile contabile în contextul Standardelor Internaţionale de Contabilitate în volumul “Audit şi convergenţă contabilă”, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 2004
Macovei, I. -. C. - Necesitatea dezvoltării auditului intern în România în volumul „Economia românească - prezent şi perspective”, Editura Universităţii din Suceava, 2003
Macovei, I. -. C., Berheci, M. - The Role of Audit Committee in Corporate Governance în International Symposium "Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, Pim Publishing House, Iaşi, 2004
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Tratamente contabile privind evaluarea în contextul standardelor internaţionale de contabilitate în Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, CD, Vol. 47, 2004
Macovei, I. -. C. - Contabilitatea creativă versus imaginea fidelă în contabilitate în Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, CD, Vol. 48, 2005
Macovei, I. -. C. - Originea, caracteristicile şi natura imaginii fidele în volumul “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004
Macovei, I. -. C. - Calitatea în auditul financiar şi factorii care o influenţează, în volumul “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004
Macovei, I. -. C. - Obţinerea probelor de audit în condiţiile utilizării sistemelor informatice în Conferinţa Internaţională Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării, Editura ASEM, Chişinău, 2005
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Computerized Tools and Techniques used in Auditing în International Symposium "Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, Pim Publishing House, Iaşi, 2005
Macovei, I. -. C. - Actualităţi şi perspective în auditul financiar în Lucrări ştiinţifice, Seria Agronomie, CD, Vol. 48, 2005
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale în CD – Proceedings of XXXXIXth Scientific Conference, AGRICULTURE between tradition and intensivisation, Iaşi, 2006
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Veniturile – “cauza” performanţelor firmei în CD – Proceedings of XXXXIXth Scientific Conference, AGRICULTURE between tradition and intensivisation, Iaşi, 2006
Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Valoarea justă versus costul istoric şi implicaţii asupra raportării financiare în condiţiile globalizării în Lucrările Conferinţei „Efecte economico-sociale ale aderării României la Uniunea Europeană, UAIC FEAA, Şcoala Doctorală de Economie, Iaşi, 2006
Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Auditul financiar şi interesul public în Congresul al XVI-lea al profesiei contabile din România “Profesia contabilă şi globalizarea”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006
Berheci, M., Macovei, I. -. C. - Incursion dans l’histoire quant à la définition de la qualité l’information comptable dans notre pays în 50th Scientific Conference, “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, Vol. 50, 2007
Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Risck and fraud in financial auditing în 50th Scientific Conference, “Romanian Agriculture in EU Oppotunities and Perspectives”, Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, Vol. 50, 2007
Macovei, I. -. C. - Cum pot fi prevenite fraudele? în volumul „Costuri şi beneficii ale aderării României la UE”, Editura Universităţii „Alexandu Ioan Cuza” Iaşi, 2007
Macovei, I. -. C. - Frauda - o ameninţare globală (Fraud – a worldwide threat) în „Managementul calităţii informaţiei contabile” („Quality management of accounting information”), Editura Univeristăţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008
Chersan, . I. -. C. - Teorie şi practică în auditul intern, (Theory and practice in internal audit) în Simpozionul ştiinţific "Agricultura ecologică – priorităţi şi pespective", Facultatea de Agricultură „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, Vol. 52, 2009
Chersan, . I. -. C. - Noua legislaţie privind auditul statutar în România în „Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil din România”, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2010
Berheci, M., Chersan, . I. -. C. - Critical analysis of current national accounting regulations - compliance or non-compliance with European directives în Conferinţa Internaţională „Economie Europeană: prezent şi perspective", Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava, 2010
Chersan, . I. -. C., Berheci, M. - Calitate prin educaţie în audit (Quality through Education in Auditing) în Conferinţa Internaţională „Economie Europeană: prezent şi perspective", Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava, 2010
Berheci, M., Chersan, . I. -. C. - Information Risk and Insurance Theory in Financial Audit în Proceedings of The XIth Annual International Conference Risk in Contemporary Economy, Galaţi, 2010
Chersan, . I. -. C. - Câteva consideraţii despre auditul performanţei în Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene (coord. Roman, Angela, Chirleşan, D., Istrate, C.), Editura Junimea, Iaşi, ISBN 978-973-37-1528-3, pp. 263-270, 2011
Chersan, . I. -. C. - Cât de aproape suntem de Standardele internaţionale de educaţie pentru profesioniştii contabili? în Informaţia contabilă şi guvernanţa corporativă în context european şi global, (coord. Toma, C., Chirleşan, D.), Editura Junimea, Iaşi, ISBN 978-973-37-1530-6, pp. 107-114, 2011

Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)
Florea, I., Macovei, I. -. C., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, ISBN 978-973-8478-96-1, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007, 276p
Dumitrean, E., Berheci, I., Toma, C., Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate - Investiţii imobiliare, ISBN 973-8478-34-0, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004, 336p
Florea, I., Macovei, I. -. C., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, ISBN 973-8478-76-6, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005, 284p
Georgescu, I., Macovei, I. -. C., Berheci, M. - Contabilitatea firmei, ISBN 973-37-0842-9, Editura Junimea, Iaşi, 2003, 300p
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale ISBN 978-973-702-922-5, Tehnopress, 2012, 294p, http://www.tehnopress.ro/index.php?GoTo=carti&toDo...

Capitole in cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)

Coordonarea şi editarea de volume, traduceri şi antologii

Contracte de cercetare ştiinţifică derulate doar prin Universitate
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii
Grant CNCSIS, 1383/2006, TQA – calitate totală în contabilitate: o abordare integrată a calităţii informaţiei contabile, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Prof.univ.dr. Iuliana Georgescu, membru al echipei

Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări)
Carp, M., Mironiuc, M., Robu, I. B., Chersan, . I. -. C. - Empirical study on the efficiency of the companies financing process through statistical analysis, Communications of the IBIMA, Vol. 2012 (2012), Article ID 765236, 19 pages, DOI: 10.5171/2012.765236, ISSN:1943-7765, 2012, citat în Qaisar Ali Malik, Accounting Based Measures As Determinants Of Corporate Performance Valuation, PhD thesis, Foundation University, Islamabad (citare la p.30)
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iaşi, 2012, citat în Robu, I.-B., Riscul de fraudă în auditul financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2014 (citare la p.131).
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar ISBN 978-073-8414-44-0, CECCAR, 2008, 308p, citat în Carmen Elena Anton, The Analysis of the Interdependences Between the Variables characterizing the Financial – Accounting Services Executed by the Specialized Companies of Romania, in the Conditions of Accounting Standardization and Normalization, “Economics and Management”, Issue 14/2009, ISSN 1882-6515, Lithuania, pp. 353-359, (citare la p. 353)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar ISBN 978-073-8414-44-0, CECCAR, 2008, 308p, citat în Vasile Cristia, Marketing of financial and accounting services as a component of corporate social responsibility, în revista Economy Trandisciplinarity Cognition Journal, Vol.XIV, Issue 1/2011,ISSN 2068-7389, pp. 50-55, (citare la p. 50)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar ISBN 978-073-8414-44-0, CECCAR, 2008, citat în Felicia Sabou, Riscul în auditul financiar, publicată în Studia Universitatis ”Vasile Goldis” Arad, Seria Ştiinţe Economice Vol I, 17/2007/ Partea I, ISSN 1584-2339, pp. 299-312 (citare la p. 302)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar ISBN 973-8478-76-6, CECCAR, 2005, 284p, citat în în Cristina Mihaela ONICA, Lucian DOMNITEANU, Theories and Methods that have Influenced International Practices, The Annals of ”Dunărea de jos” University of Galati, Fascicle I – 2009. Economics and Applied Informatics. Years XV – ISSN 1584-0409, pp. 275-280, (citare la p. 275)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R. - Controlul economic, financiar și gestionar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2007, citat în Elena – Carmen Bragadirean, The Roamanian Court of Accounts, Tradition and Actuality, Studia Universitatis ”Vasile Goldis” Arad, Seria Științe Economice Anul 21/2011/ Partea I, ISSN 1584-2339, pp. 126-138
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2008, citat în Mihaela Tulvinschi, The importance of stocks audit for the quality increasement of the operational fluxes, EuroEconomica, Issue 2(25)/2010, ISSN 1582-8859, pp. 63-70
Chersan, . I. -. C. - Câteva consideraţii despre cercetarea în audit, revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, nr. 4, aprilie , 2010, citat în Maria Mădălina Salomia, Particularities Regardind the Apparition of the Audit’s Activity, ”Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1/2012, pp. 1652-1655
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iași, 2012, citat în Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU, Christiana Brigitte BALAN, Mihaela-Alina ROBU, Folosirea metodei ANOVA pentru obţinerea probelor de audit cu privire la efectul domeniului de activitate asupra variaţiei indicatorilor poziţiei şi performanţei financiare, în revista ”Audit Financiar” nr. 8/2012, pp. 3-12
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iași, 2012, citat în Constantin TOMA, Rolul auditului financiar în creșterea calității informațiilor financiare, în revista ”Audit Financiar” nr. 11/2012, pp. 5-13
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iași, 2012, citat în Robu, I.-B., Studiu explorator al cunoașterii problematicii fraudei financiare din perspectiva auditului financiar, în revista ”Audit Financiar” nr. 12/2012, pp. 8-16
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. - The Evaluation of the Investment Opportunity by Analyzing the Financial Structure Influence on Company Value, Communications of the IBIMA, 2012, 16p, citat în Camelia Burja, Operating Risk Analysis for Agricultural Investements, Annales Universitates Apulensis Series Oeconomica 14(2), 2012 ISSN 1454-9409 pp. 468- 477
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iași, 2012, http://search.proquest.com.ux4ll8xu6v.useaccesscon..., citat în Elisabeta JABA, Ioan-Bogdan ROBU, Mihaela-Alina ROBU, Proceduri analitice bazate pe analiza statistică a informaţiilor comparabile aferente perioadelor anterioare de raportare financiară, în revista ”Audit Financiar” nr. 2/2013, pp. 3-15
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale, Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 2013, 386p, citat în Daniela Popescul, Securitatea infromaţiilor - instrumente şi metode de lucru, Editura Tehnopress, Iaşi, 2014, p.10.
Chersan, . I. -. C. - How To Prevent Fraud?, CES Working Papers,, http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2009_I1_CHE.pdf, 2009, 7p, http://cech.uc.edu/content/dam/cech/programs/crimi..., citat în Jay P. Kennedy, A View from the Top: Managers' Perspectives on the Problem of Employee Theft in Small Businesses, PhD Dissertation, University of Cincinnati, 2014, p. 57
Chersan, . I. -. C. - How To Prevent Fraud? ISBN CES Working Papers, , http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2009_I1_CHE.pdf, 2009, 7p, http://cech.uc.edu/content/dam/cech/programs/crimi..., citat în Jay P. Kennedy, A View from the Top: Managers' Perspectives on the Problem of Employee Theft in Small Businesses, PhD Dissertation, University of Cincinnati, 2014, p. 73
Berheci, M., Chersan, . I. -. C. - Critical analysis of current national accounting regulations – compliance or noncompliance with European directives, The Annals of the Stefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration vol.11, nr.1(13), 2011, citat în Loredana Oana Hutanu (Toma), Systemes Comptables Dans Le Contexte De La Mondialisation, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, CES Working Papers, Volume (Year): 5(3) (2013), Issue (Month): (September), Pages:388-397
Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M., Robu, I. B. - Influenţa performanţei financiare a firmei-client asupra onorariilor de audit, revista ”Audit Financiar” nr. 10, 2012, 9p, citat în Irimie Emil POPA, Alina Beattrice VLADU CUZDRIOREAN, Georgeta Ancuța ȘPAN, Andrieș SIMON, Studiu empiric privind modul de stabilire a onorariilor de audit, revista ”Audit Financiar” nr. 5/2014
Florea, I., Chersan, . I. -. C., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, Ediţia a II-a,, C.E.C.C.A.R., Bucureşti,, 2011, citat în Gheorghe Suciu, Pipu-Nicolae Bâsan, Evaluation of Internal Control, Knowledge Horizons. Economics [KHE], Volume 2013; 5(4): 118–121
Macovei, I. - Ce este comitetul de audit?, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Ştiinţe Economice, 2005/2006, 2006, citat în Vlad, Mariana, Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, 2012 (citare la p. 213)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti,, 2005, citat în Vlad, Mariana, Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, 2012 (citare la p. 241)
Macovei, I. - Originea, caracteristicile şi natura imaginii fidele, volumul “Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească”, Sedcom Libris, Iaşi, 2004, citat în Vlad, Mariana, Contabilitatea şi auditul financiar la instituţiile de credit, Editura Sedcom Libris, 2012 (citare la p. 249)
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, Iaşi, 2014, citat în Paşcu, A.-M., Calitate şi responsabilitate în audit şi profesia contabilă, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014 (citare la p. 76)
Georgescu, I., Macovei, I., Berheci, M. - Contabilitatea firmei, Junimea, 2003, citat în Cristina Mihaela ONICA, Lucian DOMNITEANU, Theories and Methods that have Influenced International Practices, The Annals of ”Dunărea de jos” University of Galati, Fascicle I – 2009. Economics and Applied Informatics. Years XV – ISSN 1584-0409, pp. 275-280 (citare la p. 278)
Georgescu, I., Macovei, I., Berheci, M. - Contabilitatea firmei, Junimea, 2003, citat în Toma, C., Contabilitate financiară, Editura Tipo Moldova, Iași, 2011 (citare la pagina 388)
Macovei, I. - What is the audit committee, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Ştiinţe Economice, 2005/2006, 2006, citat în Vlad, Mariana, The Corporative Governance and Internal Audit. Case Study: Romanian Credit Institutions, The USV Annals of Economics and Public Administration Volume 12, Issue 2(16), 2012 (citare la p.167)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti,, 2008, citat în Fătăcean, G., Extent of judicial accounting expertise within the production of accounting information, Studia Universitatis Petru Maior, SeriesOoeconomica, Fasciculus 1, anul VII, 2013, ISSN – L 1843-1127, ISSN 2286-3249 (ONLINE), ISSN 2286-3230 (CD-ROM) (citare la p. 25)
Chersan, I. -. C. - Auditul financiar de la normele naționale la standardele internaționale, Tehnopress, 2012, citat în Mironiuc, M., Carp, M., Empirical Study on the Informative Value of the Accounting Data Provided by the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange, Procedia - Social and Behavioral Sciences vol. 109 (2014) pp.396 – 401 (citare la p.398)
Florea, I., Macovei, I., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti,, 2007, citat în Todea, N., Mihălțan, D. C., The censorial control – sufficient for a non-profit organisation, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(1), 2013, pp. 145-151 (citare la p.147)
Florea, I., Chersan, . I. -. C., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, Ediţia a II-a,, C.E.C.C.A.R., Bucureşti,, 2011, citat în Berinde, S., Răchișan, P.R., The Impact Of Corporate Governance On The Restructuring Operations Of Audited Entities, The Annals of University of Oradea, Economic Sciences, Tome XXII, 1 Issue, July 2013, ISSN 1582-5450, (citare la p.1301)
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. B. - The evaluation of the investment opportunity by analyzing the financial structure influence on company value, CIBIMA journal, 2012, 16 pages, 2012, 16p, http://worldofresearches.com/ojs-2.4.4-1/index.php..., citat în Azadeh Afzali, Khosro FaghaniMakerani, Studying the Opportunity Investment set and financial analysis of the value of listed companies in Tehran Stock Exchange, Academic Journal of Accounting and Economic Researches, vol.4. no.3, 2015
Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M. - Incursion in the Audit and Accounting Research Over One Decade. Intuitive Analysis on the Articles Published in "Audit Financiar" Journal, 2015, citat în Cristina-Ionela PRECOB, Alina RUSU-BURUIANĂ, The Features of Internal Audit in Romania. Study on the Perception of Internal Auditors, Audit Financiar, nr.9, 2015
Berheci, M., Chersan, . I. -. C. - Critical analysis of current national accounting regulations-compliance or non-compliance with European Directives. The Annals of The „ùtefan cel Mare” University of Suceava, Vol.11 No.1 (13), 2011, citat în Georgescu, I.-E., Huțanu, L., Afrăsinei, M.-B., Analysis of the Impact of Adopting the IFRS by the Companies Listed on BVB, Procedia - Economics and Finance, vol.20. 2015
Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M. - Incursion in the Audit and Accounting Research Over One Decade. Intuitive Analysis on the Articles Published in "Audit Financiar" Journal, 2015, citat în Greavu-Șerban, V., Analysis method of research papers published for audit domain, based on titles and keywords, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2015
Robu, I. B., Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M., Carp, M. - Empirical study on the assessment of the auditor’s responsibility regarding the risk of financial fraud. Communications of the IBIMA, 2, 1-17. doi:10.5171/2012.216771, 2012, citat în Solomon Aborbie, Narrowing the Gap of Financial Fraud Detection in Corporations, Doctoral Study, April 2015. Walden University
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi în auditul financiar, București, CECCAR, 2008, citat în Greavu-Șerban, V., Analysis method of research papers published for audit domain, based on titles and keywords, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2015
Florea, I., Macovei, I., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, Bucureșt, CECCAR, 2007, citat în Dumitru Mihaela, Internal control procedures for agricultural activities Lucrări Științifice. Management Agricol, Vol.17, nr.3, 2015
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C. - The influence of the client’s background on the auditor’s decision in acceptance the audit engagement. Communications of the IBIMA, 1-16., 2013, citat în Ashkan Mirzay Fashami, An evaluation of the indicators of threat to auditor independence in an Islamic legal system: The case of Iran, Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business (Research), QUT Business School, Queensland University of Technology, 2015
Chersan, . I. -. C., Carp, M., Mironiuc, M. - Data mining – o provocare pentru auditorii financiari, revista Audit Financiar, anul XI, nr. 106, 10/2013, pag. 57- 64., 2013, citat în Adrian Bănărescu, Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics, Procedia Economics and Finance 32 ( 2015 )
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C. - The relevance of financial reporting on the performance of quoted Romanian companies in the context of adopting the IFRS”, Procedia Economics and Finance, vol. 20: 404-413, 2015, citat în Huian, M.C., The usefulness of accounting information on financial instruments to investors assessing non-financial companies. An empirical analysis on the Bucharest Stock Exchange, Accounting and Management Information Systems, Vol. 14, No. 4, pp.748-769, 2015
Carp, M., Mironiuc, M., Robu, I. B., Chersan, . I. -. C. - Empirical study on the efficiency of the companies financing process through statistical analysis, Communications of the IBIMA, 19, 2012, citat în Qaisar Ali Malik, Accounting Based Measures As Determinants Of Corporate Performance Valuation, PhD thesis, Foundation University, Islamabad, 2013
Florea, I., Macovei, I., Florea, R. - Controlul economic, financiar şi gestionar, București, CECCAR, 2007, citat în Mihaela Iuliana DUMITRU ,State Institution’s Competence in Exercising the Control Activity, The Journal of Accounting and Management, Vol 5, No 3 (2015)
Mironiuc, M., Carp, M., Chersan, . I. -. C. - The relevance of financial reporting on the performance of quoted Romanian companies in the context of adopting the IFRS”, Procedia Economics and Finance, vol. 20: 404-413, 2015, citat în Maria Carmen HUIAN, IMPACT OF THE IFRS ADOPTION ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES. EMPIRICAL EVIDENCE FROM BUCHAREST STOCK EXCHANGE, Review of Economic&Business; Studies, Volume 8, Issue 2, pp.69-90, 2015
Chersan, . I. -. C. - Auditul financiar de la normele naţionale la standardele internaţionale, Tehnopress, 2012, citat în Robu, I.-B., Riscul de fraudă în auditul financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2014 (citare la p.131)
Robu, I. B., Chersan, . I. -. C., Mironiuc, M., Carp, M. - Empirical Study on the Assessment of the Auditor's Responsibility Regarding the Risk of Financial Fraud. Communications of the IBIMA, 1-17, 2012, citat în SULTAN Ali Ahmed Farag Al-Sorihi, The Association of External Auditor`S Attributes with Management Fraud Risk Assessment in Financial Reporting: Empirical Evidence From Yemen, Thesis Submitted to the Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business, Universiti Utara Malaysia, In Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, May 2014
Mironiuc, M., Chersan, . I. -. C., Robu, I. B. - Ethics in Providing Non-Audit Services to Ensure Transparency in Financial Reporting (2013). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, pp. 474-478.doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.463, 2013, citat în PR da Cunha, CS Pletsch, A da Silva, Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v.9, n.4, art. 4, p. 415-429, out./dez. 2015
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, CECCAR, București, 2005, citat în Cucoșel, C., Deontological Standards to be Respected when Drawing up Accounting Expertise Reports, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, November 2014, Vol. 4, No. 11 ISSN: 2222-6990, pp.17-27
Florea, I., Macovei, I., Florea, R., Berheci, M. - Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, CECCAR, București, 2005, citat în Cucoșel, C., Influences on Code of Civil Procedure upon Accounting Expertise, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, May 2014, Vol. 4, No. 5 ISSN: 2222-6990, pp.250-258.
Chersan, . I. -. C., Carp, M., Mironiuc, M. - Data mining – o provocare pentru auditorii financiari, revista Audit Financiar, anul XI, nr. 106, 10/2013, pag. 57- 64., 2013, citat în Adrian Bănărescu, Detecting and Preventing Fraud with Data Analytics, Procedia Economics and Finance 32 ( 2015 ) 1827 – 1836

Lucrări publicate în volumele conferințelor
Titlu, Autori, Denumire conferință, Categorie, Loc, Țară, Ediție, Dată început, Dată final

Poziţii de conducere în organizaţii profesionale

Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute
Nume revistă, ISSN, Categorie revistă, Universitate/Editură, Țară, Rol, An început, An final
International Business Research, 1913-9004 (Print), Baze de date Internaționale, Canadian Center of Science and Education (CCSE), Canada, Member of Editorial Board, 2011, 2016
Editura CECCAR, 1, B, CECCAR, România, Comitet de recenzori, 2010, 2016

Referent cărţi

Referent articole și reviste științifice

Referent conferințe științifice
Referent conferințe științifice
Titlu conferință, Ediție, Lună, An

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Categorie premiu, Denumire premiu, An decernare, Detalii premiu

Alte premii naţionale (CNCSIS, Uniunea Scriitorilor, Academii de ramură
2015 - Premiul II pentru Literatură de specialitate economică, domeniul Contabilitate, cu lucrarea „Auditul financiar, de la normele naționale la standardele intenaționale”, Editura Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2013.
2016 - Premiul de excelență „Constantin Ionete” pentru articolul „Studiu privind practici și tendințe în auditul intern în România și în lume”, publicat în revista Audit Financiar nr. 141/2016.