Istrate Costel

Istrate Costel

prof. dr.

Informaţii personale
Data nașterii:
16-03-1969

Email:
istrate@uaic.ro

Birou:
Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-610,

Telefon:
0232/201599

Cursuri și domenii de interes
Cursuri predate:
1. Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii - COFI
2. Contabilitatea grupurilor de întreprinderi/Tehnici contabile de consolidare - CGI/TCC
3. Introducere în contabilitate
4. Raportări financiar-contabile
5. Iniţiere în IAS/IFRS

Domenii de interes:
1. Contabilitatea financiară a întreprinderilor şi a grupurilor de întreprinderi
2. Relaţia contabilitate - fiscalitate în România dinainte şi de după 1990
3. Aplicarea IFRS în România

Activitate profesională
Studii:
1) diploma de doctor în domeniul contabilitate, obţinută în 2001, la Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi
2) diploma de licenţă obţinută în 1993, la Facultatea de ştiinţe economice a Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, specializarea finanţe-contabilitate
3) diploma de bacalaureat obţinută în 1987,la liceul economic din Focşani

Carieră profesională:
2016 (din octombrie) - profesor universitar, Facultatea de economie şi de administrarea afacerilor, UAIC Iaşi
2003 - 2016: conferenţiar universitar, Facultatea de economie şi de administrarea afacerilor, UAIC Iaşi
1999 - 2003 lector universitar, Facultatea de economie şi de administrarea afacerilor (FEAA), UAIC Iaşi
1997 - 1999: asistent universitar, Facultatea de Ştiinţe Economice Iaşi
1994- 1997: preparator universitar, Facultatea de Ştiinţe Economice Iaşi

Membru în asociații
Denumire asociație, Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final
Association Francophone de Comptabilite, Mondial, membru, 2008, 2016
CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Național, membru, 2015, 2016

Participări la congrese și conferințe
Denumire conferință, Dată, Locație
Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerinţele integrării României în Uniunea Europeană, 09-05-2003, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
Contabilitatea mileniului III, 20-06-2003, Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de ştiinţe economice, Cluj-Napoca
Conferinţa internaţională Audit şi convergenţă contabilă, 30-11--0001, Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de ştiinţe economice, Cluj-Napoca, iulie 2004
Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, 30-11--0001, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, facultatea de economie şi administrarea afacerilor, octombrie 2004
Contabilitatea românească în contextul integrării, 30-11--0001, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, facultatea de economie şi administrarea afacerilor, octombrie 2005
Contabilitatea şi integrarea europeană, 30-11--0001, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, facultatea de economie şi administrarea afacerilor, octombrie 2006
Accounting and Management Information Systems - International Conference, 30-11--0001, ASE Bucureşti, noiembrie 2006
1st ROASS Conference, 30-11--0001, Universitatea din Bacău, octombrie 2006
Conferinţa internaţională FIBAS - Guvernarea în noile ţări membre ale Uniuni Europene – reguli sau strategii, 30-11--0001, Univ. „Al. I. Cuza din Iaşi, mai 2007
2nd International Conference Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 30-11--0001, Universitatea "Alexandru Iona Cuza" Iaşi, FEAA, octombrie 2007
Colloque international La francopolyphonie – les valeurs de la francophonie, 30-11--0001, Chişinău, Universitatea liberă internaţională din Moldova, martie 2008
Convergenţa economică & rolul cunoaşterii în condiţiile integrării în Uniunea Europeană, 30-11--0001, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, CEEX 150220, mai 2008
Conferinţa internaţională de contabilitate şi de informatică de gestiune AMIS 2008, 30-11--0001, ASE Bucureşti, iunie 2008
Întreprinzătorul, piaţa şi firma în contextul dezvoltării durabile, 30-11--0001, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, octombrie 2010
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration - GEBA 2009, 30-11--0001, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, FEAA, octombrie 2009
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 30-11--0001, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, octombrie 2010
32ème Congrès de l’AFC, Montpellier 2011 «Comptabilités, économie et société», 10-05-2011, Montpellier, France
Paradigme ale comunicării în postmodernitate, organizată de Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, 3 iunie 2011, secţiunea Mass-media între noile TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) şi vechile ticuri ale manipulării), 30-11--0001, Bacău, România
6th International Conference Accounting and Management Information Systems, AMIS 2011, 08-06-2011, Bucharest Academy of Economic Studies
5th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 20-10-2011, Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza” Iaşi, Romania
Sorina Chiper, Costel Istrate - Le roumain des comptables, entre l’influence traditionnelle française et les pressions anglophones actuelles, 30-03-2012, Uinversitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
1st International Conference FREE ECONOMY, FREE SOCIETY, 14-05-2012, Iaşi,România
33ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) – „Comptabilités et innovation”, 22-05-2012, Grenoble, Franţa
7th International Conference Accounting and Management Information Systems - AMIS 2012, Bucharest Academy of Economic Studies, on June 13-14, 2012, AMIS KPMG joint session 2, 30-11--0001, Bucharest Academy of Economic Studies
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration – GEBA 2012, 25-10-2013, Iaşi, România
Emerging Markets Queries in Finance and Business EQFB 2013, 24-10-2013, Tg. Mures - virtual
TradSpe - l'apport de la terminologie a la qualite de la traduction specialisee, 05-10-2013, Chisinau
Conferința Ideilor Naționale de Contabilitate Conferință națională, prima ediție, 2013, 27-09-2013, Bucuresti
7th International Conference Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration - GEBA 2013, 24-10-2013, Iasi
8th International Conference - Accounting and Management Information Systems - AMIS IAAER 2013, 12-06-2013, Bucuresti
MONETARY, BANKING AND FINANCIAL ISSUES IN CENTRAL AND EASTERN EU MEMBER COUNTRIES: HOW CAN CENTRAL AND EASTERN EU MEMBERS OVERCOME THE CURRENT ECONOMIC CRISIS?, 10-04-2014, FEAA, Iaşi, România
35ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité - Mesure, évaluation, notation – les comptabilités de la société du calcul, 28-05-2014, Lille, France, 26-28 Mai 2014
9th edition of the International Conference on Accounting and Management Information Systems (AMIS 2014), 12-06-2014, Bucureşti, România
Accounting and Auditing Perspective, 18-10-2014, Timișoara, România
MIC 2016 - Managing Global Changes, 01-06-2016, Pula, Croația
11th International Conference ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AMIS 2016, 08-06-2016, București
37e congrès de l'AFC (Association Francophone de Comptabilité), 19-05-2016, Clermont- Ferrand, Franța
THE TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC CYBERNETIC ANALYSIS: AUSTERITY OR DEVELOPMENT? LESSONS FORM GLOBAL CRISIS – AUS2015, 30-10-2015, București
Al 4-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, 22-10-2015, Brașov
VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION GEBA 2015, 24-10-2015, Iași
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT – ICEEM08, 09-09-2015, Iași, UTI
10th International Conference ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AMIS 2015, 10-06-2015, București
INTERNATIONAL CONFERENCE - EURO AND THE EUROPEAN BANKING SYSTEM: EVOLUTIONS AND  CHALLENGES, 04-06-2015, Iași
36e Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Toulouse, 18-20 Mai 2015 - COMPTABILITE, CONTROLE ET AUDIT DES INVISIBLES, DE L’INFORMEL ET DE L’IMPREVISIBLE, 18-05-2015, Toulouse, Franța
THE NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC CYBERNETIC ANALYSIS: POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF EUROPEAN UNION AND EUROZONE ENLARGEMENT- PONE2014, 30-10-2014, București
Accounting and Auditing Perspectives, 2nd International Conference - 2014, 16-10-2014, Timișoara

Activitate didactică
Tratate şi manuale universitare

Materiale suport curs, seminar, lucrări practice şi programe analitice detaliate
Istrate, C. - Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii, În fiecare an le ofer studenților suport de curs actualizat, începînd cu 1997, 2016, 150p
Istrate, C. - Raportări financiar contabile, În fiecare an le ofer studenților suport de curs actualizat, începînd cu 2010, 2016, 100p
Istrate, C. - Contabilitatea grupurilor de întreprinderi, În fiecare an le ofer studenților suport de curs actualizat, începînd cu 2010, 2016
Istrate, C. - Comptabilite en tourisme, În fiecare an le ofer studenților suport de curs actualizat, începînd cu 2013, în limba franceză, 2015, 100p

Responsabilităţi în cadrul Universităţii, facultăţilor şi în cadrul departamentelor conexe activităţilor de cercetare
Nivel, Funcție/Atribuții, An început, An final
Facultate, prodecan - probleme sociale şi studenţeşti, 2008, 2011
Facultate, prodecan, probleme studenţeşti şi sociale, 2012, 2016
Facultate, Prodecan - relatia cu studentii si cu mediul de af, 2016, 2016

Proiecte din fonduri structurale: strategice şi tip grant
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii
POSDRU, POSDRU/86/1.2/S/53849, MECAEV - Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, Dumitru MATIŞ, 01-09-2011, 31-01-2013, expert pe termen lung - cadru didactic
POSDRU, POSDRU/92/3.1/S/56330, Academia de antreprenoriat bazate pe cunoaştere, ASE Bucureşti, Pavel Năstase, 01-07-2010, 31-07-2013, expert pe termen lung - cadru didactic
ERASMUS MUNDUS, ERASMUS MUNDUS IANUS, Interacademic network erasmus mundus, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din IAşi, 3500, euro, 01-11-2012, management financiar, asistent tehnic
ERASMUS MUNDUS, ERASMUS MUNDUS EMERGE, Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 3340, euro
ERASMUS MUNDUS, ERASMUS MUNDUS EMERGE, Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ukraine, Moldova, Belarus, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 3340, euro, 01-10-2010, management financiar, asistent tehnic
TEMPUS - EACEA UE, 516818 TEMPUS-1-2011-1-FR, Orientation et Insertion Professionnelle dans les Universités du Liban, de l’Egypte et de la Syrie - OIPULES, Universite de Poitiers, France, 1300, euro, 15-10-2011, coordonator local, Bugetul atribuit UAIC este de aproximativ 30.000 euro.
TEMPUS IV EACEA, 544528 -TEMPUS-1-2013-1-M, RECET - Renforcement des competences en evaluation institutionnelle, L’UNIVERSITE HASSAN I SETTAT, MAROC, Ahmed NEJMEDDINE, 956, euro, 01-12-2013, Partener european, alături de alte trei universităţi (Granada, Algarve, Namur), Proiectul se întnde pe o perioadă de 3 ani şi are ca scop principal promovarea managementului calităţii în învăţămîntul superior marocan prin întărirea competenţelor de evaluare şi de asigurare a calităţii .

Proiecte pentru mobilităţi şi plasamente internaţionale (inclusiv cooperare şi dezvoltare)
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii

Activitatea de cercetare
Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact
Istrate, C., Georgescu, I., Carp, M., Robu, I. B., Păvăloaia, L. - ACCRUALS EARNINGS MANAGEMENT IN EMERGING MARKETS UNDER THE TRANSITION TO IFRS: THE CASE OF ROMANIAN LISTED COMPANIES în TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS, Vol. 14, Nr. 2, 2015
Jaba, E., Robu, I. B., Istrate, C., Balan, C. B., Roman, M. - Statistical Assessment of the Value Relevance Of Financial Information Reported By Romanian Listed Companie în Romanian Journal of Economic Forecasting, Nr. 2, 2016
Dascalu, E. D., Bostan, I., Popescu, C., Robu, I. B., Mihai, C., Fîrţescu, B., Istrate, C. - THE INFLUENCE OF BUSINESS CYCLES ON THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY în Revista de Chimie/Chemistry Magazine, Vol. 67, Nr. 1, 2016
Bostan, I., Istrate, C., Popescu, C., Robu, I. B., Mihai, C., Fîrţescu, B. - Evolutions on the Labour Market in the European Chemical Sector în Revista de Chimie/Chemistry Magazine, Vol. 67, Nr. 6, 2016

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste sau volume de conferinţe cotate Web of Science fără factor de impact
Istrate, C. - SUBSTANCE OVER FORM IN A ROMANIAN BOOK-TAX APPROACH în PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION - GEBA 2010 Pages: 247-251 Published: 2011, 2011, http://apps.webofknowledge.com/summary.do?SID=2Fdk...
Istrate, C. - TRANSITION TO IFRS IN EUROPE: GRAY'S COMPARABILITY INDEX APPLIED TO COMPANIES LISTED ON EURONEXT MARKETS în PROCEEDINGS OF THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (AMIS 2013), 2013, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?prod...
Istrate, C. - ACCOUNTING PRINCIPLES AND BOOK-TAX (DIS)CONNECTION IN ROMANIA în International Conference on Accounting and Management Information Systems (AMIS) Location: Bucharest, ROMANIA Date: JUN 08-09, 2011, 2011, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?prod...
Istrate, C. - EVOLUTIONS AND TRENDS IN THE REGULATION OF THE FINANCIAL REPORTING IN EU în EURO AND THE EUROPEAN BANKING SYSTEM: EVOLUTIONS AND CHALLENGES, 2015
Istrate, C. - IMPACT OF IFRS ON THE ACCOUNTING NUMBERS OF ROMANIAN LISTED BANKS în MONETARY, BANKING AND FINANCIAL ISSUES IN CENTRAL AND EASTERN EU MEMBER COUNTRIES: HOW CAN CENTRAL AND EASTERN EU MEMBERS OVERCOME THE CURRENT ECONOMIC CRISIS?, 2015, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?prod...
Istrate, C. - IMPACT OF IFRS ON ROMANIAN ACCOUNTING AND TAX RULES FOR FIXED TANGIBLES ASSETS în PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (AMIS 2012) Book Series: Proceedings of the International Conference Accounting and Management Information Systems Pages: 76-93 Published: 2012, 2012, http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?prod...

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B+ şi BDI
Istrate, C. - Despre recunoaşterea în bilanţ a cheltuielilor şi veniturilor în avans în Analele ştiinţifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, - ştiinţe economice, 2005, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/17 Istrate...
Istrate, C. - Evaluarea la închidere a imobilizărilor finanţate din subvenţii în Analele ştiinţifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, - ştiinţe economice, 2006, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/04_Istrate...
Istrate, C. - Quelques observations sur l’application des IAS/IFRS en Roumanie / Some remarks regarding IAS/IFRS use in Romania în Accounting and Management Information Systems, 2006, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/AfiseazaArticol....
Istrate, C. - Appreciation on the debt ratio of some companies of Iaşi county în Analele ştiinţifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, - ştiinţe economice, 2005, http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/01_Istrate...
Istrate, C. - Impact of the IFRS on the disclosure of income tax figures by Romanian listed companies în Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 15, Nr. 3, 2016, http://www.cig.ase.ro/revista_cig/ContinutNumar.as...
Istrate, C. - EVOLUTIONS IN THE ACCOUNTING – TAXATION (DIS)CONNECTION IN ROMANIA, AFTER 1990 în REBS - Review of Economics and business studies, Vol. 4, Nr. 2, 2011, http://www.rebs.ro/issues/pdfs/8.pdf...
Istrate, C. - Impact of IFRS on Romanian accounting and tax rules for fixed tangibles assets în Contabilitate şi informatică de gestiune/Accounting and Management Information System, Vol. 11, Nr. 2, 2012
Istrate, C. - Substance over form in a Romanian book-tax approach în Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi – secţiunea ştiinţe economice, 2011
Istrate, C. - Impact of IFRS on the accounting numbers of Romanian listed banks în The Journal of Accounting and Management, Vol. 4, Nr. 2, 2014
Istrate, C., Chiper, S. - NORMALISATION DE LA TERMINOLOGIE COMPTABLE ROUMAINE: INFLUENCES TRADITIONNELLES FRANÇAISES ET PRESSIONS ANGLOPHONES ACTUELLES în STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE - Seria Științe umanistice, Vol. 10, 2014
Grosu, M., Robu, I. B., Istrate, C. - Exploratory Study Regarding the Impact of IFRS on the Audit Opinion in the Case of Romanian Listed Companies/ Studiu explorator privind impactul IFRS asupra opiniei de audit în cazul firmelor româneşti cotate în Audit financiar, Nr. 7, 2015
Istrate, C. - On the Translation in Romanian of IAS/IFRS în Procedia Economics and Finance - Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration - GEBA 2013, Vol. 20, 2015
Istrate, C., Carp, M., Robu, I. B. - IMPACT OF THE TRANSITION TO IFRS FOR THE ROMANIAN LISTED COMPANIES IN FINANCIAL DISTRESS în Review of Economics and Business Studies – REBS, Vol. 8, Nr. 1, 2015
Robu, I. B., Istrate, C., Jaba, E. - Statistical Estimation of the Information Influence Regarding Employees on the Romanian Firms Market Capitalization în Procedia Economics and Finance -Emerging Markets Queries in Finance and Business 2014, EMQFB 2014, 24-25 October 2014, Bucharest, Romania, Vol. 32, 2015
Istrate, C. - The persistence of the accounting policies after the transition to IFRS of the Romanian listed companies în Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 14, Nr. 4, 2015
Robu, I. B., Grosu, M., Istrate, C. - Efectul rotaţiei auditorilor asupra calităţii informaţiilor raportate de către firmele româneşti cotate la bursă în condiţiile trecerii la IFRS/ The Efect of the Auditors’ Rotation on the Accounting Quality in the Case of Romanian Listed Companies under the Transition to IFRS în Audit financiar, Nr. 1, 2016
Istrate, C. - GENDER ISSUES IN ROMANIAN ACCOUNTING PROFESSION în Review of Economics and business studies – REBS, Nr. 2, 2012
Istrate, C. - IMPACT OF IFRS ON ACCOUNTING DATA – GRAY INDEX OF CONSERVATISM APPLIED TO SOME EUROPEAN LISTED COMPANIES în Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Section, Vol. 60, Nr. 2, Decembrie 2013, http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/...
Istrate, C. - IMPACT OF IFRS ON THE ACCOUNTING NUMBERS OF ROMANIAN LISTED COMPANIES în Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 13, Nr. 3, 2014, http://cig.ase.ro/revista_cig/ContinutNumar.aspx?c...

Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCSIS B

Articole ştiinţifice publicate in extenso în volumele conferinţelor, în dicţionare şi enciclopedii
Istrate, C., Mardare, G. (. p. - My fair value – propos pour une approche ethnosémiolinguistique du mental comptable dans ses rapports avec les paroles de la foi în Semiotics beyond Limits – proceedings of the 1st ROASS Conference, Bacău/Slănic Moldova, Octombrie 2006, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Cîteva aspecte fiscale şi contabile în evaluarea elementelor patrimoniale în România şi problemele integrării europene – vol. I – Finanţe. Monedă. Bănci (coordonat de Gabriel Ştefura), 2005, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C., Mardare, G. - Les faux amis des comptables et le management des mots dans la traduction în Intertext – revista ştiinţifică a Institutului de cercetări filologice şi lingvistice de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Nr. 3, 2008, http://icfi.ulim.md/wp-content/uploads/2010/11/Int...
Istrate, C. - Issues Related to the Impact of the IAS/IFRS Implementation in Europe în Quality management of Accounting information – Managementul calităţii informaţiei contabile, (coordon. Iuliana Georgescu şi Alexandru Ţugui), 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - On the Adjusting Potential of some Accounts in the Financial Reporting în Quality management of Accounting information – Managementul calităţii informaţiei contabile, (coordon. Iuliana Georgescu şi Alexandru Ţugui), 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Obligaţii de raportare financiară privind impozitul pe profit la grupurile cotate din UE în Guvernarea în noile ţări membre ale Uniuni Europene – reguli şi strategii (coord. Gh. Voinea şi D. Chirleşan), 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Mai este loc de convergenţă în contabilitatea românească? în Convergenţa economică & rolul cunoaşterii în condiţiile integrării în Uniunea Europeană, (coordon. Panaite Nica, Dumitru Zaiţ, Teodora Roman, Andrei Neştian), 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Evoluţii, convergenţe, realizări, puncte tari şi puncte slabe în contabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii din România în Congresul profesiei contabile din România – Profesia contabilă între reglementare şi interesul public, 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - La ce (mai) serveşte contabilitatea? în Validarea informaţiei financiar-contabile în contextul dezvoltării durabile – economic.social.ambiental, 2009
Istrate, C. - Despre cum este văzută contabilitatea dinăuntrul şi dinafara profesiei în Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România, 2009, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Quelques implications en termes de prudence comptable de la transition aux IAS/IFRS en Europe în Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România, 2008, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Adăugiri de etapă în normele contabile româneşti – ce surse au acestea şi cît sînt de ele de adaptate nevoilor contabilităţii şi contabililor români? în Congresul profesiei contabile din România, ediţia a XVII-a – Pentru o nouă cultură în profesia contabilă, Bucureşti 3-4 septembrie 2010, 2010
Istrate, C. - Substance over form in a Romanian book-tax approach în Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, Vol. 2, 2010, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Despre locul filierelor de contabilitate în cadrul programelor de licenţă din învăţămîntul superior din România – cazul Facultăţii de Economie şi de Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi în Informaţia contabilă şi guvernanţa corporativă în context european şi global (coord. Constantin Toma şi Dan Chirleşan), editura Junimea, Iaşi, 2011, pp. 45-83, ISBN 978-973-37-1530-6, 2011, http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - ÉVOLUTIONS RECENTES DE LA RELATION ENTRE LA COMPTABILITE ET LA FISCALITE EN ROUMANIE în "Comptabilités, économie et société, Montpellier : France (2011)", Decembrie 2011, http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/04/68/P...
Istrate, C. - ACCOUNTING PRINCIPLES AND BOOK-TAX (DIS)CONNECTION IN ROMANIA în Proceedings of the International Conference AMIS 2011, 6th edition, June 8-9, 2011, ASE Bucureşti pp. 787-803, Iunie 2011, http://cig.ase.ro/amis2011/AllPapers.aspx" target="_blank">http://portal.feaa.uaic.ro/Docs/costel.istrate/Art...
Istrate, C. - Longitudinal variation in the relationship between accounting and taxation in Romania, after 1990 în Proceedings of the 5th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, 2011
Istrate, C., Chiper, S. - Le roumain des comptables entre influence traditionnelle française et pressions anglophones actuelles în nalele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, secţiunea III e Lingvistică, 2010
Istrate, C. - Unde putem situa contabilitatea românească actuală în clasificarea internaţională a sistemelor contabile? în ontabilitate, control şi guvernanţă – Liber Amicorum în onoarea Profesorului Niculae Feleagă (coordon. Cătălin Nicolae Albu, Nadia Albu, Liliana Feleagă), 2012
Istrate, C. - Evoluţia regimului fiscal privind cheltuielile cu dobânzile, în România după 1990 în Sistemul financiar-bancar şi politica monetară: evoluţii şi tendinţe (coord. Angela Roman şi Dan Chirleşan), 2012
Istrate, C. - Cum aflăm ce avere deţineau bisericile catolice din Moldova de la mijlocul secolului XVII în Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene (coord. Costel Istrate şi Dan Chirleşan), 2012
Istrate, C. - LES FEMMES DANS LA PROFESSION COMPTABLE ROUMAINE ACTUELLE în Comptabilités et innovation Grenoble : France, 2012, http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00690974/...
Istrate, C. - Cap. 5 - Standarde internaţionale de raportare privind poziţia financiară a entităţii în Contabilitate şi raportări financiare (coord. Matiş Dumitru şi Istrate Costel), 2013
Istrate, C. - I. B. Robu, C. Istrate, Anté-crise, crise et reprise dans les chiffres comptables des entreprises roumaines cotées în Crise et prosperité - 3eme Congres Transatlantique de Comptabilité, Audit, Controle et Gestion des Couts, 2013
Istrate, C. - O MISIUNE DE INVENTARIERE LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA în Conferinţa Ideilor Naţionale de Contabilitate CINC 2013, 2013
Istrate, C. - Impact of IFRS on the accounting numbers of Romanian listed banks în Monetary, banking and financial issues in Central and Eastern EU member countries: how can Central and Eastern EU members overcome the current economic crisis? (editors: Angela Roman, Sorin Gabriel Anton), vol. 1, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, pp. 103-110, Vol. 1, 2014
Istrate, C. - IMPACT OF IFRS ON THE ACCOUNTING NUMBERS OF ROMANIAN LISTED COMPANIES în Proceedings of the 9th International Conference ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AMIS 2014, 2014

Cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)
Rusalim, P., Istrate, C. - Analize contabile şi tehnici de consolidare, Ed.Gorun, Iaşi, 2003
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Polirom, Iaşi, 2000
Istrate, C. - Introducere în contabilitate, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
Rusalim, P., Istrate, C., Budugan, D., Iulia, G. - Ghid pentru aplicarea şi înţelegerea IAS 27 - Situaţii finaniare consolidate şi contabiitatea investiţiilor în filiale, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2004
Georgescu, I., Istrate, C., Huian, C. - Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei contabile, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2009
Istrate, C. - Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Beţianu, L., Dicu, R. M. - Introducere în contabilitate – concepte şi aplicaţii - ediţia a II-a, revăzută şi adăugită ISBN 978-973-168-324-9, TipoMoldova, Iaşi, 2012, 477p
Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Păvăloaia, L., Dicu, R. M. - Introducere în contabilitate – concepte şi aplicaţii - ediţia a III-a, revăzută şi completată ISBN 978-973-168-324-9, TipoMoldova, Iaşi, 2013, 449p
Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Păvăloaia, L., Rusu, A. - Introducere în contabilitate – concepte şi aplicaţii - ediţia a IV-a, revăzută şi completată ISBN 978-973-168-902-9, TipoMoldova, Iași, 2015, 443p
Matiș, D., Istrate, C., Mustață, R. - Contabilitate şi raportări financiare (coord. Matiş Dumitru, Istrate Costel și Mustață Răzvan) ISBN 978-973-53-0946-6, Risoprint Cluj Napoca, 2013, 164p

Capitole in cărţi ştiinţifice de autor publicate în edituri (doar prima ediţie)

Coordonarea şi editarea de volume, traduceri şi antologii
Toma, C., Istrate, C. - Informarea financiar-contabilă în condiţii de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România ISBN ISBN978-973-703-514-, Universităţii " Al. I. Cuza" Iaşi, 2009, 250p
Roman, A., Chirleşan, D. V., Istrate, C. - Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene ISBN 978-973-37-1528-3, Junimea, Iaşi, 2011, 288p
Matiş, D., Istrate, C. - Contabilitate şi raportări financiare ISBN 978-973-53-0946-6, Risoprint, Cluj-Napoca, 2013, 164p
Istrate, C., Chirleşan, D. V. - Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării europene ISBN 978-973-37-1609-9, Junimea, Iaşi, 2012, 270p

Contracte de cercetare ştiinţifică derulate doar prin Universitate
Tip finanțare, Cod contract, Titlu, Instituție coordonatoare, Coordonatorul proiectului, Buget, Monedă, Dată început, Dată final, Rol, Detalii
Tempus, TEMPUS IB JEP 14239/1999, Profesionişti pentru grupuri defavorizate, Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, Adrian Neculau - coordonator, Costel Istrate - contractant, 146, euro, 01-10-1999, 01-06-2002, contractant, Atribuţiile principale ale poziţiei de contractant ţin de responsabilităţi financiare şi de reprezentare în ceea ce priveşte încadrarea în buget şi raportarea financiară către finanţator. Programul s-a încheiat cu bine, fără probleme semnificative privind cheltuieli neeligibile.
CNCSIS, grant CNCSIS 1383/2006, TQA – calitate totală în contabilitate: o abordare integrată a calităţii informaţiei contabile, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Iuliana Gerogescu, membru
CNCSIS, grant CNCSIS 65/2006, Rostirea economică între ecumenismul jargonului profesional şi războiul reprezentărilor etno-idiomatice. O încercare de abordare lingvistica a mentalului contabil în orizontul integrării europene, Universitatea din Bacău, Gabriel Mardare, membru

Citări şi recenzii ale creaţiei de autor (exclus autocitări)
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei ISBN ISBN 973-683-588-X, Polirom, Iaşi, 2000, 311p, http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2012_3.pdf#pa..., citat în Socoliuc, Marian; Ionel Bostan, Veronica Grosu, Elena Hlaciuc, Camelia Mihalciuc, Ioana Colbu; Dorel Mates - 2012 - Compatibility of the Romanian Accounting System with the Standard IAS/IFRS System - STRATEGIC MANAGEMENT - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, vol. 17, no. 3, pp.54-63
Istrate, C. - Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! ISBN 978-973-127-247-4, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 334p, http://www.academicjournals.org/AJbm/PDF/pdf2012/3..., citat în Grosu, Veronica; Elena Hlaciuc, Dorel Mates, Marian Socoliuc - 2012 - The impact of the International Accounting Standards/ International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) in determining the goodwill of companies in the European Union (EU) - African Journal of Business Management, vol. 6 (43), pp. 10708-10721
Istrate, C. - Évolutions récentes de la relation entre la comptabilité et la fiscalité en Roumanie, "Comptabilités, économie et société, Montpellier : France (2011), 2011, 20p, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1463137..., citat în Spengel, C; S Lazar, L Evers, B Zinn - 2012 - Reduction of the effective corporate tax burden in Romania 1992–2012 and Romania's current ranking among the Central and Eastern European EU member states - Post-Communist Economies - vol. 24, no. 4, pp. 477-502
Istrate, C. - Implicaţii contabile şi fiscale actuale în reevaluarea imobilizărilor corporale, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 6, 7 şi 8/2009, 2009, 15p, citat în Tulvinschi, Mihaela - 2012 - The amortization of fixed assets in terms of deferred taxes - Theoretical and Applied Economics - vol. XIX, no. 7, pp. 53-64
Istrate, C. - Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! ISBN 978-973-127-247-4, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 334p, citat în Onica, M.C - The Impact of the Application of IFRS on Reporting the Financial Position - 2012 - Conference “Risk in Contemporary Economy”, Dunarea de Jos. University of Galati,. Romania.
Istrate, C. - Quelques observations sur l’application des IAS/IFRS en Roumanie - JAMIS, no. special, 2006, citat în Albu, Nadia; Cătălin Nicolae - International Financial Reporting Standards in an Emerging Economy: Lessons from Romania - Australian Accounting Review - vol. 22, no. 2, pp 341-352, ISI
Georgescu, I., Istrate, C., Huian, C. M. - Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei contabile ISBN 978-973-703-433-5, Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, Iaşi, 2009, 176p, citat în Baciu, Elena Cristina - GENERAL CONSIDERATIONS ON THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF ROMANIAN COMPANIES - CES Working Papers - vol. IV, no. 1, pp- 5-11, B+
Istrate, C. - Quelques observations sur l’application des IAS/IFRS en Roumanie - JAMIS, no. special, 2006, citat în Albu C., Albu., N., Bunea, Stefan, Calu, Daniela Artemisa, Girbina, M. - 2011 - A story about IAS/IFRS implementation in Romania - Journal of Accounting in Emerging Economies. vol. 1, no. 1,
Petriş, R., Istrate, C. - Analize contabile şi tehnici de consolidare ISBN 973-99055-4-4, Gorun, Iaşi, 2003, 146p, citat în Domniţeanu Lucian - 2011 - METODOLOGIA INTERNAŢIONALA ÎN MATERIE DE CONSOLIDARE A INFORMAŢIEI FINANCIAR-CONTABILE ÎN PREZENT - EIRP Proceedings, 2011, Univ. Danubius, Galaţi
Istrate, C. - Alternative justification for some rules of valuation and accounting presentation, 2004, citat în Maria Berheci (căs. Grosu), Ionela-Corina Chersan - 2011 - Critical analysis of current national accounting regulations - compliance or non-compliance with european directives - The USV Annals of Economics and Public Administration, vol. 11, no. 1, B+
Petriş, R., Istrate, C., Budugan, D., Georgescu, I. - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea IAS 27 - Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale ISBN 973-8478-45-6, CECCAR, Bucureşti, 2013, 270p, citat în Huminiuc Cristian - 2011 - CONSIDERAŢII PRIVIND TEHNICILE DE CONSOLIDARE LA GRUPURILE DE SOCIETĂŢI - EIRP Proceedings, 2011 - proceedings.univ-danubius.ro, pp.455-459
Istrate, C. - Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! ISBN 978-973-127-247-4, Universul Juridic, Bucureşti, 2009, citat în MIHAI, Irina; Alexandra-Daniela SOCEA; Marius CIUBOTARIU - 2011 - he assets of the company–a theoretical and practical aproach relating particularly to intellectual capital - The Annals of The "Ştefan cel Mare" University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration - vol. 11, no. 2 (14), pp. 201-207, B+
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Polirom, Iaşi, 2000, citat în DINCĂ, MIHAELA - 2011 - HARMONIZING THE ACCOUNTING AND TAXATION SYSTEMS IN ROMANIA - Annals. Economic Science Series (Anale. Seria Stiinte Economice Tibiscus, XVII, 2011, B+
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Polirom, Iaşi, 2000, citat în GRIGORE, Maria Zenovia; GURĂU, Mariana - 2011 - FISCAL MANAGEMENT OF ROMANIAN COMPANIES - LEX et Scientia – international journal, no. XVII, vol. 2, B+
Istrate, C. - Quelques observations sur l’application des IAS/IFRS en Roumanie - JAMIS, no. special, 2006, citat în lbu, C; N Albu, S Fekete - 2010 - The Context of the Possible IFRS for SMEs Implementation in Romania: An Exploratory Study - Accounting and Management Information Systems, vol. 9, no. 1, pp. 45-71, B+
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, 2000, citat în Burcea, M.; D Curteanu - 2010 - FISCAL MANAGEMENT OF ROMANIAN COMPANIES - lexetscientia.univnt.ro, LESIJ, no. XVII, vol. 2, B+
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Polirom, Iaşi, 2006, citat în Cucoşel, Constantin - 2010 - The Evolution of the Income Tax for Microenterprises in Romania - EuroEconomica - vol. 26, no. 3, B+
Istrate, C. - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Polirom, Iaşi, 2000, citat în Cuzdriorean, Dan Dacian; Szilveszter Fekete, Lucia Sucală -2010 - AN ATTEMPT AT MEASURING THE FISCAL INFLUENCE OVER ACCOUNTING OF ROMANIAN LISTED COMPANIES - Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol. 12, no. 1, pp. 95-110, B+
Istrate, C. - Istrate C., 2012.Impact of IFRS on Romanian accounting and tax rules for fixed tangibles assets ISBN 1583-4387, 2012, 22p, http://revistas.usp.br/rco/issue/current/showToc..., citat în Rieger de Mello, H., Meirelles Salotti, B.; Efeitos do regime tributário de transição na carga tributária das companhias brasileiras; Revista de Contabilidade e Organizações, vol. 7, no. 19, pp. 3 -15
Istrate, C. - mpact of IFRS on Romanian accounting and tax rules for fixed tangibles assets ISBN JAMIS, 2012, 2012, 243p, citat în Ionaşcu, Mihaela; Ionaşcu, Ion; Săcărin, Marian; Minu, Mihaela (2014), IFRS adoption in developing countries: tha case of Romania, Accounting and Management Information Systems, vol. 13, no. 2, 311-350
Istrate, C. - Quelques observations sur l’application des IAS/IFRS en Roumanie ISBN JAMIS, 2006, 2006, citat în Ionaşcu, Mihaela; Ionaşcu, Ion; Săcărin, Marian; Minu, Mihaela (2014), IFRS adoption in developing countries: tha case of Romania, Accounting and Management Information Systems, vol. 13, no. 2, 311-350

Lucrări publicate în volumele conferințelor
Titlu, Autori, Denumire conferință, Categorie, Loc, Țară, Ediție, Dată început, Dată final
Vezi mai sus cu două secţiuni., Istrate, C., Ca mai sus., Națională

Poziţii de conducere în organizaţii profesionale
președinte al filialei Iași a CECCAR - Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România

Editor, Membru în Editorial Board la reviste şi edituri recunoscute
Nume revistă, ISSN, Categorie revistă, Universitate/Editură, Țară, Rol, An început, An final
REBS - Review of Economics and Business Studies, 1843-763X, B+, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Romania, editor, 2009, 2013
JAMIS - Journal of Accounting and Management Informations Systems, 1593-4387, Baze de date Internaționale, Editura ASE, Bucreşti, Romania, membru Editorial Board, 2012, 2014

Referent cărţi

Referent articole și reviste științifice

Referent conferințe științifice
Referent conferințe științifice
Titlu conferință, Ediție, Lună, An
GEBA 2009, FEAA Iași, october, 2009
GEBA 2010, FEAA Iași, october, 2010
GEBA 2011, FEAA Iași, october, 2011
AMIS 2012, ASE CIG București, june, 2012
GEBA 2012, FEAA Iași, october, 2012
AAP 2012, FEAA UVT Timișoara, september, 2012
AMIS 2013, ASE CIG București, june, 2013
GEBA 2013, FEAA Iași, october, 2013
CINC 2013, București, ASE CIG, september, 2013
AAP 2014, FEAA UVT Timișoara, 2014
AMIS 2014, ASE CIG București, june, 2014
AMIS 2016, ASE CIG București, 2016
AFC 2015, Toulouse, may, 2015
AFC 2016, Clermont Ferrand, may, 2016
AMIS 2015, ASE CIG București5, june, 2015
GEBA 2015, FEAA Iași, 2015

Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Categorie premiu, Denumire premiu, An decernare, Detalii premiu

Alte premii naţionale (CNCSIS, Uniunea Scriitorilor, Academii de ramură