Admitere licență

Rezultate admitere septembrie, studii de licenta, alfabetic

Rezultatele concursului de admitere la Conversie Profesionala, click aici

Felicitări noilor studenţi!. Legătura cu facultatea este preluată de Portalul FEAA. Acolo găsiţi materiale didactice, programări de examene, orare, cazări şi alte informaţii didactico-administrative.

 

 

*******

 

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE-septembrie 2015

Click aici pentru a descărca GHIDUL CANDIDATULUI-septembrie 2015

Click aici pentru a vedea mediile de admitere din 2014

ÎNSCRIERI: 7 – 9 septembrie 2015

AFIŞAREA REZULTATELORETAPA I: 10 – 12 septembrie 2015

DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL, A DECLARAȚIILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE/ȘCOLARIZARE: 10 – 12 septembrie 2015

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE: 13 septembrie 2015

CONDIŢII DE ADMITERE

 • Media generală de la bacalaureat (100%).
 • La specializările în limba engleză Business Administration şi Economics and Finance se solicită test de limba engleză (detalii mai jos)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR

 1. Media generală de absolvire a liceului
 2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii care au obţinut premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate..

Număr de locuri APROBATEstudii universitare de licență

Nr. crt.

Grupuri de domenii, forma de învăţământ

Număr locuri  

Capacitatea de  şcolarizare

Buget

Cu taxă

TOTAL

1

Ştiinţe economice, Zi, Iaşi

2315

-

250

250

2

Ştiinţe economice, ID, Iaşi şi Piatra Neamţ

475

-

130

130

3

Ştiinţe administrative, Zi, Iaşi

200

-

40

40

4

Ştiinţe administrative, ID, Iaşi

100

-

30

30

T O T A L

3090

0

450

450

La finalul semestrului II se face repartizarea pe domenii de licenţă şi programe de studii, în funcţie de opţiunile studenţilor şi punctajul acumulat. La începutul fiecărui semestru (cu excepţia primului semestru din anul I) locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Formaţia minimă de studii pentru un program de licenţă este de 75 de studenţi. Dacă nu se constituie formaţia minimă, studenţii vor fi repartizaţi la următoarea opţiune, conform performanţelor obţinute în semestrul I.

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domenii fundamentale de ştiinţă

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Ştiinţe
economice

Administrarea afacerilor

Business Administration

zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

zi

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

zi

Statistică şi previziuni economice

zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

zi, ID

Economie

Economics and Finance

zi

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

zi, ID

Management

Management

zi, ID

Marketing

Marketing

zi

Ştiinţe sociale

şi politice

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

zi, ID

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original) sau adeverinţă de absolvire avizată de Inspectoratul Şcolar
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, care specifice "apt pentru înscriere la concursul de admitere la facultate"; 
 • Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (în original) pentru candidaţii absolvenţi care doresc obţină o a doua licenţă; adeverinţă din care rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie simplă după Cartea de identitate.
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance.
  • Acesta trebuie fie eliberat de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2012 - 2015): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).
  • Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuitîn sălile B324 şi B325, pe 7 septembrie, ora 15.00 și pe 9 septembrie, ora 10.00.Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi.
  • Testul poate fi sustinut si online, aici în aceleaşi zile şi la aceleaşi ore. Pentru a participa, trimiteti scanarea cartii de identitate la adresa elearning@feaa.uaic.ro. Veţi primi date de autentificare pe email, cu două ore înainte de examen.
  • Aveţi aici un model de test
  • Aveţi aici bibliografia

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE). DETALII AICI

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • 250 RON,pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA
 • 200 RON, pentru înscrierea online
 • 125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

SCUTIRI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE - consultă PLIANTUL DE ADMITERE

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016)

 • 3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar, zi
 • 2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar, ID

Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii ca studenţii fără taxă, pe baza performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale.

 

CONTACT-IAŞI

Telefon: 0232/201070; 0232/201589;0232/201419; 0232/201470; 0232/201588;0232/201626
Fax: 0232/217000
Adresa: Bd. Carol I, Nr. 22, Iași, 700505

CONTACT - PIATRA NEAMŢ

Tel./fax: 0233/228387
Adresa: Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții), Piatra Neamț, 610005

ALTE INFORMAŢII

Web: http://www.feaa.uaic.ro/ro, https://www.facebook.com/FEAA.Iasi
E-mail: admitere2015@feaa.uaic.ro
Pliantul de admitere: click aici
Ghidul candidatului: click aici