Admitere licență

Rezultatele concursului de admitere - Studii de licență
Septembrie 2016 - etapa II


Avizierul electronic al FEAA, Portalul, poate fi accesat aici.
 

Situatia inscrierilor FEAA - septembrie 2016
Valori cumulate pe zile

Domeniul fundamental Program de studii Forma de invatamant 5-Sep 6-Sep 7-Sep
Stiinte economice Business Administration IF 2 5 7
Economia comerţului, turismului şi serviciilor IF 4 6 8
Statistică şi previziuni economice IF 2 5 5
Contabilitate şi informatică de gestiune IF 9 17 18
Contabilitate şi informatică de gestiuneCentrele de studii Iași și Piatra Neamț ID 5 15 31
Economics and Finance  IF 1 1 2
Economie şi afaceri internaţionale IF 1 6 10
Finanţe şi bănci IF 10 19 24
Finanţe şi bănci - Centrul de studii Iași ID 0 4 6
Management IF 8 16 22
Management-  Centrul de studii Iași ID 13 28 39
Marketing IF 2 11 17
Stiinte administrative Administraţie publică IF 6 9 14
Administraţie publică ID 4 9 16
TOTAL     67 151 219

 

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE-sesiunea septembrie 2016

Înscrierea candidaților din UE cu studii în străinătate


Rezultatele concursului de admitere iulie 2016 - etapa II

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE-sesiunea iulie 2016

Click aici pentru a descărca BROȘURA DE ADMITERE-sesiunea iulie 2016


ÎNSCRIERI: 5 - 7 septembrie 2016

AFIŞAREA REZULTATELOR și CONFIRMAREA LOCURILOR: 8 - 10 septembrie 2016

DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL, A DECLARAȚIILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE/ȘCOLARIZARE: 9 – 12 septembrie 2016
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE: 13 – 14 septembrie 2016

CONDIŢII DE ADMITERE

 • Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat.
 • Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.
 • La specializările în limba engleză Business Administration şi Economics and Finance se solicită test de limba engleză (detalii mai jos)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR

 1. Media generală de absolvire a liceului
 2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut premiile I, II sau III în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică, discipline economice de specialitate sau la concursul interjudețean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domenii fundamentale de știință

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Capacitatea de școlarizare

Număr locuri

Buget

Cu taxă

TOTAL

ȘTIINȚE ECONOMICE

Administrarea afacerilor

Business Administration

IF

100

6

33

39

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

IF

200

0

52

52

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

IF

150

0

0

0

Statistică şi previziuni economice

IF

75

0

31

31

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

IF

250

0

58

58

Contabilitate şi informatică de gestiune -  Centrele de studii Iași și Piatra Neamț

ID

150

-

36

36

Economie

Economics and Finance

IF

100

13

17

30

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

IF

200

0

56

56

Finanţe

Finanţe şi bănci

IF

250

0

65

65

Finanţe şi bănci - Centrul de studii Iași

ID

150

-

36

36

Management

Management

IF

200

0

40

40

Management-  Centrul de studii Iași

ID

175

-

37

37

Marketing

Marketing

IF

200

0

41

41

ȘTIINTE
SOCIALE
ȘI POLITICE

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

IF

200

0

28

28

Administraţie publică

ID

100

-

21

21

TOTAL

2500

19

551

570

Formaţia minimă de studii pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență) este de 50 studenţi, cu excepția programelor de studii în limbi străine, la care formația minimă de este de 40 studenți. Pentru programele de licență ID (învățământ la distanță) formația minimă este de 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți. Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (CETĂȚENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA ȘI STUDII ÎN ROMÂNIA)

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere; taxa poate fi plătită la casieria FEAA sau direct la bancă; mai multe informații aici)
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă.
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance.
  • Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2013 - 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).
  • Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA. 
  • Testul de limba engleză pentru candidații la Business Administration și  Economics and Finance se susține în sălile B324 și B325 (5 septembrie, ora 15.00 și 7 septembrie, ora 10.00).
  • Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi. 
  • Testul de limbă va putea fi susținut și online, în aceleași zile și la aceleași ore ca și testul clasic. Pentru a-l susține:
   • Expediați o imagine a cărții de identitate sau a pașaportului via email (pentru identificare si creare cont de acces in aplicatie) la elearning@feaa.uaic.ro
   • Primiți email cu detalii de acces
   • Accesați aplicația de evaluare online conform calendarului si susțineți testul.
  • Aveţi aici un model de test
  • Aveţi aici bibliografia

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR CETĂȚENI ROMÂNI ȘI DIN STATE MEMBRE ALE UE CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE: Click aici
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE). DETALII AICI

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • 250 RON,pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA
 • 200 RON, pentru înscrierea online
 • 125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017)

 • 3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar cu frecvență - IF
 • 2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar la distanță - ID

Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii ca studenţii fără taxă, pe baza performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale.
La sfârșitul fiecărui semestru se realizează redistribuirea buget/taxă, conform punctajului acumulat.

CONTACT-Iași
Telefon: 0232/201070; 0232/201408; 0232/201419;0232/201588; 0232/201589; 0232/201626
Fax: 0232/217000
Adresa: Bd. Carol I, Nr. 22, Iași,700505

CONTACT-Piatra Neamț:
Tel./fax: 0233/228387
Adresa:Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții), Piatra Neamț, 610005

WEB: http://www.feaa.uaic.ro/ro; https://www.facebook.com/FEAA.Iasi
E-MAIL: admitere2016@feaa.uaic.ro