Admitere 2014

Condiţiile de admitere

 Media de la bacalaureat (100%).
 
La specializarea Administrarea afacerilor in limba engleza:
Test de limba engleza;
Media generală de bacalaureat.
 
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
 
1.Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).
2. Media generala de absolvire a liceului.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

  • Premii, in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2014 – 2015:

  • în actualizare