Mesajul Decanului

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași este una din cele mai dinamice facultăți, din punctul de vedere al programelor educaționale, al numărului de studenți, al perfecționării cadrelor didactice și al modernizării spațiilor de învățământ. Deși facultatea apare în structura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi în 1962, tradiția învățământului superior economic a început la Iași în 1843, odată cu primul curs de economie politică sustinut de Ion Ghica la Academia Mihăileană.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin cele 11 programe de studii univerrsitare de licenţă, oferă bune oportunităţi de a acumula cunoştinţe şi abilităţi pentru un număr important de profesii din domeniile: economie, administrarea afacerilor și administrație publică. De asemenea, facultatea ofera un număr apreciabil de programe de mastere profesionale, atât la învățământ cu frecvență cât și la învățământ cu frecvență redusă, precum si studii universitare de doctorat in domeniul economie si administrarea afacerilor.

Ca urmare a performanţelor atinse în procesul academic, facultatea dă valoare diplomei universitare pe piaţa muncii. În condiţiile transformărilor care se produc în societate şi economie, diplomele absolvenţilor de studii universitare economice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor au o reputaţie deosebit de bună pe piaţa muncii. Societatea cunoașterii, economia digitală și globalizarea conferă o poziție privilegiată economiștilor, poziție susținută și de ultimele analize statistice la nivelul țărilor Uniunii Europene.

În ultimii ani FEAA a înregistrat schimbări importante de ordin cantitativ și calitativ dobândind o bună reputație în învățământul superior economic din România. De asemenea, au fost intensificate preocupările de internaționalizare a educației economice. Facultatea dispune de două programe de studii universitare de licență în limba engleză (Business Administration, Economics and Finance) și de patru programe de studii universitare de masterat în limba engleză (Finance and Risk Management, Software Development and Business Information Systems, Marketing Management, Strategic Human Resource Management in Europe), iar un număr tot mai mare de studenți participă la programele de mobilități ERASMUS+.

În perioada următoare trebuie să asigurăm continuitatea dezvoltării facultatii, precum și accentuarea schimbării, în concordanță cu exigențele civilizației umane din secolul XXI, bazate pe societatea cunoașterii. Facem parte dintr-o instituție din categoria universităților de cercetare avansată și educație, iar facultatea trebuie să-și consolideze statutul dobândit în procesul educațional si să asigure evoluția pentru obținerea excelenței în educație și cercetare pe domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor.

Prof.univ.dr. Dinu Airinei
Decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor