Personnel

Conducerea facultății, începând cu anul universitar 2016-2017

PRODECAN
Cercetare științifică și proiecte

Prof.dr. Carmen PINTILESCU

PRODECAN
Studii universitare de licență

Prof.dr.Teodora ROMAN

PRODECAN
Probleme studențești, parteneriate cu mediul economic și sectorul public

Prof.dr. Costel ISTRATE

PRODECAN
Studii universitare de master, managementul calității și promovare facultate

Prof.dr. Cristian POPESCU

PRODECAN
Relații internaționale

Conf.dr. Bogdan ZUGRAVU