Viorica Chirilă

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Bazele statisticii
Econometrie
Statistică financiar-bursieră
Statistică aplicată în planificarea teritorială
Metode de cercetare în afaceri
Managementul portofoliilor și riscurilor
Econometrie financiară

Domenii de interes

Statistică și econometrie financiară
Econometria ciclurilor de afaceri

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-326A
Stay in Touch