Vasile Ișan

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Tranzacţii în comerţul internaţional I
Tranzacţii în comerţul internaţional II
Transporturi şi Expediţii Internaţionale
Uzanţe şi Reglementări în Comerţul Internaţional
Mediul Internaţional al Afacerilor
Managementul Afacerilor Internaţionale
Tranzacţii de comerţ exterior
Economia afacerilor

Domenii de interes

Teoria Comerţului Internaţional
Finanţe Internaţionale
Economia Dezvoltării
Macroeconomie
Doctrine economice contemporane
Tranzacţii Internaţionale
Globalizarea afacerilor

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B3-19
Stay in Touch