Valeriu Dornescu

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Monedă şi credit
Finanţarea investiţiilor
Investment banking
Politici de finanţare a investiţiilor în contextul integrării europene

Domenii de interes

Finanţe
Monedă
Credit
Pieţe de capital

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-803
Stay in Touch