Sorin Mihăiescu

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Control financiar
Control bancar
Finanţe

Domenii de interes

Finanţe
Control financiar
Control bancar
Finanţe locale

Curriculum vitae

Activitate științifică

Sorin Mihăiescu
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-624