Sorin Gabriel Anton

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Gestiunea riscurilor financiare
Instituţii financiar-bancare internaţionale
Analiza financiară
Management financiar
Managementul riscului în activitatea bancară şi asigurări

Domenii de interes

Finanţele întreprinderii
Pieţe financiare
Instituţii financiar-bancare internaţionale

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-804b
Stay in Touch