Sînziana Bălţătescu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Microeconomics
Macroeconomics
Economie politică
Tehnici de comerţ exterior
Integrare economică
Economie şi globalizare
Economie internaţională

Domenii de interes

Economie politică
Integrare economică

Curriculum vitae

Activitate științifică

Sînziana Bălţătescu
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-334