Sebastian Lazăr

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Sisteme fiscale comparate
Fiscalitate şi strategii de afaceri
Finanţe
Taxes and Business Strategy

Domenii de interes

Fiscalitate
Impozitarea întreprinderilor
Gestiune financiară

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-801
Stay in Touch