Nicoleta Dospinescu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Comunicare şi negociere în afaceri
Marketing
Relaţii publice, comunicare şi protocol în administraţia publică
Relaţii publice

Domenii de interes

Responsabilitate socială corporatistă
PR şi New-Media
Analiza tranzacţionala ca mijoc de comunicare în afaceri
NLP ca tehnică de vânzare şi negociere
Branding

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604
Stay in Touch