Nicoleta Dospinescu

Lect.univ.dr.

Cursuri predate

Comunicare şi negociere în afaceri
Marketing
Relaţii publice, comunicare şi protocol în administraţia publică
Relaţii publice

Domenii de interes

Responsabilitate socială corporatistă
PR şi New-Media
Analiza tranzacţionala ca mijoc de comunicare în afaceri
NLP ca tehnică de vânzare şi negociere
Branding

Curriculum vitae

Activitate științifică

Nicoleta Dospinescu
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-604