Luminiţa Cocârţă-Andrei

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Business English
Business Communication
Business Correspondence
Effective Business Communication
Business Culture
Varieties of English
Translatology

Domenii de interes

Lingvistica aplicată
Studii culturale
Relaţii internaţionale

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-507
Stay in Touch